השתלמות ניהול מהימנות עובדים

על התוכנית      

מהימנות עובדים הנה סוגיה מרכזית בכל ארגון החפץ בניהול תקין.

עובדים בארגון ומנהליו נדרשים למגוון כללי התנהגות: שמירה על החוק, ניהול עסקים ביושר, הגינות, אמינות, מתן כבוד לכל אדם, סודיות, כללי התנהגות בעת ביצוע עבודה, דיווח על הפרת הוראות ועוד.
כללי התנהגות הנדרשים מנושאי תפקיד בחברה ומעובדיה מכילים את האמצעים ליצירת ולקיום יחסי אמון, אמינות ויושרה בין העובדים להנהלה, בין הארגון לכלל לקוחותיו ובין עובדי החברה לבין עצמם.
קיימת אפשרות לנבא פוטנציאל לסיכון תעסוקתי מעובד הפוטנציאל עשוי להתממש בעת קיומו של גורם סיכון כדוגמת משבר כלכלי, התנהגות עבריינית, התמכרויות ועוד.
התוכנית לניהול מהימנות מקנה תפיסה מקיפה בהגנה על הארגון משלב תהליכי הגיוס עד לסיום העסקתו של העובד.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

מנהלי משאבי אנוש, מנהלי ביטחון ואבטחה ומנהלי כח אדם וגיוס

תכנית הלימודים תעסוק ביושרה תעסוקתית בתהליכי הגיוס, העסקה וסיומי העסקה, ניהול מדיניות ומהימנות בארגון  והכרת גורמי הסיכון.

בין הנושאים העיקריים

\ מהימנות מעגל האבטחה

\ ניהול מהימנות

\ סיפורי אירוע

\ גורמי סיכון בעובד

\ תקשורת מילולית ובלתי מילולית

\ היבטים משפטיים וחוקיים

בוגרי התכנית אשר יעמדו בדרישות יקבלו תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל

\ גב' חדווה חזאי

בעלת עשרות שנות ניסיון בתחומי האבטחה וניהול מהימנות עובדים מרביתם במסגרת שירות הביטחון הכללי. שימשה ראש החטיבה להתאמה ביטחונית בשב"כ

\ מרצים אורחים

חמישה מפגשים, אחת לשבוע ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון בתל אביב