ניהול מכרזים ממשלתיים

ניהול מכרזים ממשלתיים – המחלקה לפרוייקטים חינוכיים

המחלקה למיזמים ופרויקטים חינוכיים הוקמה בשנת 1997, במטרה לפתח פעילות חינוכית ומקצועית ברחבי הארץ בשילוב עם הפעילות המחקרית של אנשי הסגל האקדמי באוניברסיטת אריאל.

אוניברסיטת אריאל כגוף אקדמי מוביל בארץ במהלך שלושת העשורים האחרונים, רואה חשיבות בחיזוק הקשר בין העולם האקדמיה לחברה ולאזרחי המדינה. האוניברסיטה שמה כנר לרגליה להיות מעורבת בעשייה שמיישמת את הידע האקדמי, יכולותיה הטכנולוגיות והמחקריות בעבור קידום יעדים חינוכיים וחברתיים. 

האוניברסיטה מעורבת במגוון תכניות בהן היכולות הפדגוגיות, הטכנולוגיות והארגוניות שלה משמעותיות לקידום ההוראה וההכשרה המקצועית במדינה. 

המחלקה מפעילה פרויקטים עבור משרד החינוך, משרד השיכון, משרד הבריאות ועוד. 

הפרויקטים השונים עוסקים בתחומים מגוונים, כגון: תקשוב וטכנולוגיה, ביטחון ובטיחות, היערכות לחירום, לימודי המשך ועוד.

מחלקת הפרויקטים מנוהלת על ידי הגב' מיה אורון במסגרת היחידה ללימודי חוץ והמשך, ומועסקים בה עובדי מטה וניהול קבועים ועובדים של הפרויקטים השונים בפריסה ארצית.