ניהול סיכונים פיננסיים – (Financial Risk Manager (FRM

על המקצוע       

הסמכה כמנהל סיכונים פיננסיים (®Financial Risk Manager – FRM) היא הסמכה מקצועית ומוכרת בכל העולם, המיועדת למנהלי סיכונים מקצועיים. הסכמה זו ניתנת ע"י איגוד מקצועי של מנהלי סיכונים (Global Association of Risk Professionals – GARP).
בעולם של היום המורכב ותלוי יותר ויותר בשווקים פיננסיים ומוצרים, ניהול סיכונים פיננסיים הופך לחיוני ביותר באסטרטגית פיתוח של כל חברה, ובמיוחד חברה פיננסית. לעיתים מנהל תיק השקעות לא יודע לעשות ניתוח אג"ח בסיסי, אנליסט כמותי לא יודע לפרש השפעות של תנועות יומיות בשערי חליפין, או גזבר אינו מכיר את הכללים החשבונאיים הרלוונטיים לנגזרים.
אוניברסיטת אריאל, היחידה ללימודי חוץ והמשך מציעה קורס הכנה למבחן ®FRM חלק א' וחלק ב'. הקורס משלים את הפערים בידע ועוזר לעבור מבחני הסמכה של איגוד ®GARP בהצלחה.

היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל הינה היחידה שמעבירה את תוכנית הלימודים בארץ ומוכרת רשמית ע"י ארגון ®GARP. בהתאם להמלצות הבוגרים הקורס כולל את מיטב המרצים בתחום, כאשר כל שיעור נכנס לעומק בנושא הנלמד והבוגרים שלנו זוכים להעדפה בשוק העבודה.

לפרטים נוספים אודות ההסמכה לחץ כאן!

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

התוכנית מיועדת לעוסקים בתחום הפיננסי במטרה להרחיב הידיעה בתחום ניהול הסיכונים כדוגמת סמנכ"לי כספים בחברות ציבוריות, עובדי מחלקות ניהול סיכונים, אשראי, השקעות, חשבות וביקורת ועובדי הייטק המספקים שירותים לשוק ההון.

התוכנית מותאמת לתכנית הלימוד של האיגוד העולמי למנהלי סיכונים – GARP® לצורך הכנה לבחינות ה-FRM. התכנית מתעדכנת מידי שנה בהתאם להחלטת ועדת מומחים בינלאומית וכוללת את הפרקטיקות הבינלאומיות המיטביות. להלן עיקרי הנושאים:

\ מבוא לניהול סיכונים:  APT ,CAPMניתוח אירועי כשל, יצירת ערך באמצעות ניהול סיכונים, סיכוני ציות וסיכוני סייבר

\ ניתוח כמותי: הסתברויות והתפלגויות, מבחני השערה, מתאם בין משתנים, אמידה באמצעות רגרסיה ושיטות סימולציה

\ שווקים פיננסיים וסוגי מכשירים פיננסים: עתידיות, עסקאות אקדמה, עסקאות החלפה, אופציות, אופציות אקזוטיות ואסטרטגיות באמצעות אופציות

\ מודלים לתמחור: bootstrapping עצים בינומיים, מודל בלק-שולס-מרטון  וה"יווניות"

\ אמידה וניהול סיכוני שוק: מח"מ, קמירות, (DV(01, חיוכי תנודתיות, VAR ותרחישי קיצון

\ אמידה וניהול סיכוני אשראי: סיכון חדלות פירעון, מודלים לדירוג אשראי, סיכוני צד נגדי (CVA,DVA), , נגזרי אשראי (MBS,CDS) ואיגוח

\ ניהול סיכונים תפעולי ואינטגרטיבי: תיאבון וסיבולת סיכון (KRI,KPI), ניהול סיכונים כולל (ERM), סיכון נזילות (LCR,NSFR), הון כלכלי, תקן באזל 3 וסולבנסי 2

\ ניהול סיכונים וניהול השקעות: בניית תיקים, ניתוח ביצועים, תקצוב סיכונים לקרנות פנסיה Style Drifts, אסטרטגיות של קרנות גידור

\ נושאים עדכניים בשווקים הפיננסיים: ניתוח אירועים

התוכנית מותאמת לגישה הבינלאומית בתחום ניהול סיכונים – ®Financial Risk Management ) FRM ) ותיערך בפיקוח ובתיאום של איגוד – ®GARP העולמי  ( Global Association Of Risk Professionals ) והסניף האקדמי הישראלי של האיגוד.

האוניברסיטה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים בהתאם לדרישות משרד העבודה והרווחה.

\ לתלמידים שיסיימו בהצלחה את לימודיהם, תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת אריאל בשומרון.

\ לעומדים בשני חלקי בחינת ®FRM, תוענק תעודת הסמכה של איגוד ®GARP.

\ ד"ר דורון גרינברג, ®FRM  יו"ר הסניף האקדמי של ®GARP ישראל ומנהל אקדמי של הקורס, מרצה ומרכז תחום המימון באוניברסיטת אריאל, כיהן בדירקטוריונים ושימש יו"ר ועדת השקעה.

\ מר נועם בלזברג, ®FRM  סגן יו"ר הסניף האקדמי של GARP ישראל ומנהל מקצועי של הקורס, שותף במשרד הייעוץ Wise consulting, בעל השכלה בניהול סיכונים בארץ ובחו"ל.

\ התוכנית כוללת כ- 40 מפגשים בני 5 שעות כל אחד, ונמשכת כ- 10 חודשים.
\ הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון בתל אביב.