עובד בריאות הסביבה (תברואן)

על המקצוע      

במסגרת רפורמת הבריאות ברישוי עסקים,  העביר משרד הבריאות את הסמכות להענקת אישורים תברואתיים לבתי אוכל, מזנונים, מספרות ומכוני יופי לרשויות המקומיות. רשויות מקומיות נדרשות להעסיק עובד בריאות סביבה (תברואן) אשר יפקח על תנאי תברואה נאותים בגופים אלו.

בשל מחסור בעובדים ממקצועות מורשים אלו בקרב עובדי הרשויות המקומיות, פותחה תכנית הכשרה באישור ופיקוח משרד הבריאות  להכשרה חד פעמית לעובדי רשויות מקומיות .בוגרי התכנית יוכרו כעובדי בריאות ציבור – (תברואנים)  על ידי משרד הבריאות ויורשו לעסוק במקצוע.

היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל בשיתוף איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט מקדמת תכנית לימודים מקצועית זו המכשירה תברואנים מקצועיים, ומקנה להם את כל הנדרש לצרכי אכיפה ופיקוח במסגרת תפקיד התברואן.

התכנית הנה בשת"פ עם איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט

תכנית לימודים ייעודית בהיקף 300 שעות לימוד וכוללת מרכיבים עיוניים ומעשיים, לפי הנחיות משרד הבריאות. התכנית מקנה יסודות בתחומי המתמטיקה, פיזיקה, כימיה וביולוגיה לצד הידע מקצועי הנדרש למילוי מגוון תפקידי תברואה, מתן כלים מקצועיים הנדרשים לביצוע בדיקה ופיקוח על בתי אוכל מרכולים ועוד, לשם מתן רישיון עסק או חידוש רישיון.

בין נושאי הלימוד:

\ תברואה כללית בעסקים ומוסדות – בריאות הציבור, רפואה מונעת, אפדמיולוגיה, תכנון סביבתי, יסודות בנושאי- הדברה, נזקי רעש, קרינה זיהום אויר ועוד

\ תברואת מזון – בטיחות מזון והטיפול בו, תכנון עסקי מזון, תשתיות, תחזוקה וחקיקה, ניהול ופיקוח בטיפול במזון ואירועי הרעלת מזון וניתוחם.

\ מינהל ציבורי – אתיקה ציבורית, חקיקה, חוק רישוי עסקים, תקשורת בין אישית, דיווח ותיעוד ועוד

\ תברואת מי שתייה – כימיה של מים, טיפול בשפכים, מערכות אספקת מים, הנחיות ותקנים בנושא מי שתיה, תברואת ביוב והשקיה בקולחין

\ בעלי תואר ראשון במגוון תחומים – חובה

\ עובדי רשויות מקומיות

\ נוכחות מלאה במפגשים (היעדרות מוצדקת עד 20%)

\ עמידה בהצלחה בכל מבחני הביניים בתכנית והגשת עבודת אמצע וגמר

\ עבודה מעשית בלשכות הבריאות (40 שעות במהלך 5 ימי עבודה)

בוגרי התכנית יוכרו כעובדי בריאות ציבור- (תברואנים)  על ידי משרד הבריאות ויורשו לעסוק במקצוע.

\ הלימודים בהיקף של 300 שעות אקדמאיות

\ הלימודים מתקיימים בתל אביב

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים