קליטת אוכלוסייה בשעת חירום – משרד הפנים

נוהל קליטת אוכלוסיה בשעת חירום

בהחלטת ממשלה לנושא פינוי וקליטת אוכלוסייה בחירום, נקבע כי הרשות המקומית, תיערך בשעת חירום לקליטת אוכלוסייה חסרת קורת גג, שפונתה ע"י צה"ל או גורם מוסמך אחר. כל רשות מקומית נדרשת להיערך לקליטת 4% מכלל תושביה.

בהחלטה זו הוגדר כי בתי ספר ברשות המקומית, ישמשו כמתקנים לקליטת אוכלוסייה מפונה.

מטרתו של מתקן הקליטה, לטפל באוכלוסייה המפונה ולספק לה מקום מגורים זמני, אפשרות לכלכלה ושירותי עזר שונים, שיאפשרו לקיים אורח חיים וחיי משפחה תקינים ככל האפשר, לתקופה ממושכת, עד להחזרתה לביתה או עד למציאת פתרון שיקומי חילופי הולם.

על מנת להכין את כל המעורבים בתהליך הקליטה לתפקידם זה, אנו מדריכים את כל הצוותים המיועדים לקליטת האוכלוסייה של בתי הספר, המיועדים לשמש כמתקני קליטה, בעת הכרזה על מצב חירום.

להלן קישור לחומרי ההדרכה