ריענון מבנים

על המקצוע

אוניברסיטת אריאל זכתה במכרז לניהול והפעלה של הקורסים והכשרות למהנדסים לתחום החירום עבור אגף החירום והביטחון במשרד הבינוי והשיכון.

תפקיד המהנדס בעת רעידות אדמה הינו רב חשיבות, מעצם היותו הגורם המקצועי הנותן חוות דעת הנדסית בתחום מיון המבנים וכשרותם למגורים לאחר התרחשות רעידת אדמה / מלחמה.

אוניברסיטת אריאל תיתן מענה לכלל הפעילויות בהתאם לתכנית העבודה של משרד השיכון. הקורסים והריענונים יתקיימו בפריסה ארצית (צפון, דרום ומרכז) ויכללו הכשרות בנושא שדרוג וחיזוק מבנים קיימים, מיון מבנים, ריענונים מקצועיים והכשרות מומחים.

שמירת כשירות המהנדסים למשימת מיון מבנים שניזוקו ברמות שונות

באירוע חירום לצורך בחינת יכולת אכלוס/ שימוש חוזר

תכנים מרכזיים מתוך קורס מיון המבנים ותרגול מעשי של התכנים העיוניים.

– האוניברסיטה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים בהתאם לצורך-

ההכשרה בהיקף של יומיים – יום עיוני מקצועי, ויום תרגול פיזי בשטח.

תל אביב – 25/09/19 – 26/09/2019