רישום מידע רפואי

על התכנית

מערכות הבריאות בישראל ובעולם מתמודדות עם אתגרים משמעותיים, ביניהם השמירה על תשתיות המידע הרפואי – תקפותם, מהימנותם ושלמותם.
המידע הרפואי מורכב, בין היתר, מרשומות רפואיות המהוות חלק בלתי נפרד מן הטיפול הרפואי ובאמצעותן נשמר ומתקיים הרצף הטיפולי.

לרשומה הרפואית תפקידים מרכזיים: היא מהווה בסיס לניהול סיכונים ,בסיס לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות, משמשת כלי מחקרי לקידום הרפואה והבריאות ומהווה ראיה משפטית לצרכי תמחור, גביה והתחשבנות .

קיומה של הרשומה הרפואית תורם לניהול הבריאות של הפרט, החברה והאומה כולה .
תפקיד רשם מידע רפואי הינו רב חשיבות בכל המוסדות הרפואיים, מעצם היותו גורם הבקרה האיכותית והכמותית על שלמות המידע הרפואי, ודיווח נתונים למשרד הבריאות, אותם ניתן להשוות לארגון הבריאות העולמי(WHO) ולארגון ה-  OECD.

היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל, בשיתוף עם משרד הבריאות והכללית מקיימת תכנית לימודים מקצועית להכשרת העובדים בתחום.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

\ עובדי מערכת הבריאות

\ המלצת ממונה

\ מעבר בחינת כניסה בציון 85 ומעלה

\ הקבלה מותנית במעבר ועדת קבלה

הכשרה ייעודית לתפקיד רשם מידע רפואי במערכת הבריאות במדינת ישראל.

בין הנושאים הנלמדים:

\ תפקיד רשם מידע רפואי- רישום וסימול מידע.

\ ניהול מערכות בריאות בישראל ובעולם.

\ מונחים רפואיים באנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם.

\ טכנולוגיות רפואיות מתקדמות.

\ שימוש אפקטיבי במידע רפואי- תרגול מעשי, חקר מקרה בוחן, בקרת איכות וכמות.

– האוניברסיטה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים בהתאם לצורך-

\ לתלמידים אשר יעמדו בדרישות התכנית ויסיימו את לימודיהם בהצלחה תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת אריאל בשומרון ומשרד הבריאות.

היקף התכנית הינו 350 שעות לימוד אקדמיות.

הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל, בתל אביב