שדרוג מבנים

על המקצוע

מדינת ישראל נמצאת על קו השבר הסורי אפריקני, והערכת גורמי המקצוע היא כי יש להיערך להתרחשות רעידת אדמה משמעותית בשטחה. בכלל זה, יש להיערך מבעוד מועד ולשפר את חוזקם ועמידותם של המבנים בארץ לרעידות אדמה.

אוניברסיטת אריאל בשיתוף והנחיית אגף החירום והביטחון במשרד הבינוי והשיכון גאה להציג את התכנית לשדרוג מבנים.

התכנית לשדרוג מבנים מיועדת למהנדסים, הנדסאים ואדריכלים ומלמדת שיטות וגישות מתקדמות לשדרוג מבנים קיימים ושיפור עמידותם בעת אירוע רעידת אדמה.

ההכשרה מיועדת למהנדסים ואדריכלים אשר עוסקים ב – 5 שנים לפחות ב – 7 שנים האחרונות בתכנון הנדסת מבנים באופן עצמאי או מועסקים במשרד העובד בתכנון קונסטרוקציית מבנים

במסגרת ההכשרה יילמדו נושאים הקשורים להיבטים גיאוטכניים הנדסת קרקע וביסוס. שיטות החישוב האנליזה והתכן ייעשו לפי דרישות התקנים הישראלים הרלוונטיים וכן, תכנים ומסמכי תכן רלוונטיים עדכניים אחרים כגון תקינה אירופאית ואמריקאית.

התכנית משלבת לימודים תיאורטיים לצד סדנת תרגול ויצירת פרויקטים.

בין תכני הלימוד

\ אנליזות לחישוב תגובת מבנה

\ התפיסה הלאומית להיערכות המדינה לרעידות אדמה

\ אספקטים גאו-טכניים של רעידות אדמה

\ הערכת עמידות מבנה קיים ושיפור עמידותו הסיסמית

\ סדנת תרגול והצגת פרויקטים

– האוניברסיטה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים בהתאם לצורך-

\ הלימודים בהיקף של 56 שעות אקדמיות, 14 מפגשים, פעם בשבוע

\ הלימודים מתקיימים בתל אביב