שפת הסימנים הישראלית (שס"י) – מכינה למתורגמנות

על המקצוע      

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון מקיימת תכנית ללימוד שפת הסימנים הישראלית משלב הבסיס ועד לימודי מתורגמנות.

המכינה מטרתה לאפשר לסטודנטים לשפר את הידיעה והשליטה בשפת הסימנים, הן ברמת ההבנה והן ברמת ההבעה.

במכינה לשפת הסימנים יתמקדו במאפיינים לשוניים כגון סימני זמן, מבני טופיק/ קומנט, מסווגי מיקום, אספקטים טמפורליים, פעלי התאמה, פסוקיות  זמן, מסווגים תיאוריים, ציינים לא מנואליים, מסווגי אלמנט ועוד.

המכינה מיועדת לאלו המעוניינים להצטרף לתכנית המתורגמנות ואינם שולטים בשפה במידה מספקת.

\ מיקומים במרחב

\ תלונות  והצעות

\ תיאור וזיהוי חפצים

\ אירועים וטיולים

\ העשרת אוצר מילים בשפת הסימנים הישראלית

אפשרויות המשך לבוגרים
למסיימים  בהצלחה תינתן האפשרות להמשיך לתוכנית מתורגמנות לשפת הסימנים (מותנה במעבר ועדת קבלה)

\ 20 מפגשים בני 100 שעות בסה"כ – המפגשים יתקיימו בימי ג' בין השעות 16:30-22:00 ובימי ו' בין השעות 09:00-12:15                   

\ הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון בתל אביב

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים