שפת הסימנים הישראלית (שס"י) – קורס בסיס

על המקצוע      

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון מקיימת תכנית ללימוד שפת הסימנים הישראלית משלב הבסיס ועד לימודי מתורגמנות.
הקורס הבסיסי ללימוד שפת הסימנים הישראלית, מיועד למעוניינים לדעת את בסיס השפה, תפקודיה הלשוניים ונושאים כלליים כגון תרבות החרשים, קהילת החרשים וחייהם של האנשים החרשים.

הקורס מורכב מיחידות שכל אחת מהן מכילה 1-2 שיעורים. כל יחידה כוללת נושא תוכני, מבנים דקדוקיים מסוימים, תפקודים לשוניים וכן נושאים כללים כגון תרבות החרשים, קהילת החרשים וחייהם של אנשים חרשים.  כל מפגש מורכב מהוראה פרונטלית להקניית הנושא החדש המלווה בתרגול החומר עם המורה ובעבודה בזוגות ובקבוצות.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

\ רכישת יכולות הבנה והפקה של מבנים בסיסיים בשס"י ואוצר מלים בסיסי

\ פיתוח יכולת תקשורת עם אנשים חרשים דוברי שס"י

\ מיועד למעוניינים לדעת את בסיס השפה, תפקודיה הלשוניים ונושאים כלליים כגון תרבות החרשים, קהילת החרשים וחייהם של האנשים החרשים

\ הקורס מתאים גם לאלו שאינם מעוניינים להמשיך לקורסי ההמשך (מתקדמים, מכינה ומתורגמנות)

\ הצגה עצמית והכרות ראשונית

\ הכרות מעמיקה, איפה לומדים שפת סימנים, מקום לימודים: אוניברסיטה, בי"ס

\ סביבת הכיתה, מרחקים, ריהוט בכיתה ונושאי הלימוד בכיתה

\ מגורים, תחבורה ושמות ישובים בארץ

\ משפחה

\ פעילויות, זמנים, מקומות ודעות על פעילויות

בסוף כל מפגש כל תלמיד יקבל חוברת עבודה דיגיטלית עם משימות, סרטונים וסיכומי שיעור

\ נוכחות במינימום 85% משעות הלימוד

\ עמידה בדרישות הקורסים השונים

\ לסטודנטים אשר יעמדו בדרישות הקורס לשפת​​ הסימנים תוענק תעודת סיום שפת סימנים הישראלית – קורס הבסיס מטעם אוניברסיטת אריאל בשומרון

\ למעוניינים ישנה אפשרות להמשיך לקורס מתקדם ללימוד שפת הסימנים הישראלית

\ 5 מפגשים, אחת לשבוע בין השעות 17:00-20:15.

\ כל מפגש מורכב מהוראה פרונטלית ומלווה בתרגול החומר.

\ הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בתל אביב.