שפת סימנים הישראלית (שס"י) – קורס מתקדם

על המקצוע      

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון מקיימת תכנית ללימוד שפת הסימנים הישראלית משלב הבסיס ועד לימודי מתורגמנות.
הקורס המתקדם ללימוד שפת הסימנים הישראלית, מיועד לאלו הלמדו את שלב הבסיס ומעוניינים להמשיך ולהעשיר את הידע ואוצר המילים בשפת הסימנים.                                                                                                                            

הקורס מורכב מיחידות שכל אחת מהן מכילה 1-2 שיעורים. כל יחידה כוללת נושא תוכני, מבנים דקדוקיים מסוימים, תפקודים לשוניים וכן נושאים כללים כגון תרבות החרשים, קהילת החרשים וחייהם של אנשים חרשים.  כל מפגש מורכב מהוראה פרונטלית להקניית הנושא החדש המלווה בתרגול החומר עם המורה ובעבודה בזוגות ובקבוצות.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

\ המשך רכישת יכולות הבנה והפקה של מבנים בשס"י ואוצר מילים נוסף

\ פיתוח יכולת תקשורת עם אנשים חרשים דוברי שס"י

\ מיועד לאלו אשר למדו את קורס הבסיס ומעוניינים להעשיר את הידע ולהרחיב את אוצר המילים בשפת הסימנים

\ בוגרי רמה 1 ממוסדות אחרים אשר יכולים להשתלב ברמת מתקדמים

\ תיאור אנשים וביגוד

\ בקשות, מילוי בקשות והצעות לעזרה

\ ספר על משפחתך המורחבת ומקצועות

\ תכונות ורגשות

\ אפיון אנשים

\ השגרה

\ סביבת הבית

\ תלונות והצעות

\ אירועים חשובים בחיים

בסוף כל מפגש כל תלמיד יקבל חוברת עבודה דיגיטלית עם משימות, סרטונים וסיכומי שיעור.

אפשרויות המשך לבוגרים
למעוניינים, ישנה אפשרות להמשיך למסלול לימוד מתורגמנות. לשם כך יש לעבור ועדת קבלה ומכינה בת 100 שעות לימוד ולרכוש עוד ידע בשפת הסימנים.

סיום המכינה בהצלחה יאפשר לבוגרים להמשיך לוועדת הקבלה לתוכנית מתורגמנות לשפת הסימנים הישראלית ובסיומה יוכלו לשמש כמתורגמנים מן המניין.

למסיימים בהצלחה תוענק תעודת סיום שפת סימנים הישראלית- קורס מתקדם מטעם אוניברסיטת אריאל.

\ 12 מפגשים, אחת לשבוע בין השעות 17:00-20:15

\ הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בתל אביב.