תכניות והשתלמויות

סדנאות לעובדים - כציר או כסדנה ממוקדת

 • ניהול זמן

 • הנעה פנימית

 • הצבת יעדים

 • קבלת החלטות

 • לחץ ושחיקה בעבודה

 • ניהול פרויקטים

 • יזמות ויצירתיות בעבודה

 • השפעת עמיתים במקום העבודה

 • חזון אישי

 • תקשורת בארגון

 • שירות
 • ניהול קונפליקטים
 • פיתוח קריירה
 • יצירתיות בניהול
 • ניהול באמצעות חניכה/ניהול הדרכתי
 • מיומנויות ניהול דרג ביניים/דרג גבוה
 • השפעה ללא סמכות

בניית קורסי העשרה לפיתוח עובדים

 • קורס מדעי ההתנהגות

 • העשרה בנושא הורות

 • שיווק ופרסום במדיה החדש

 • מגדר

 • מיתוג עצמי וניהול קריירה

קורסים ניהוליים לדרגים השונים

 • ניהול ידע בארגון
 • הכשרת דירקטורים
 • הכשרת דירקטורים – מתקדם
 • גישור