תכניות והשתלמויות

סדנאות לעובדים

 • ניהול זמן

 • הנעה פנימית

 • הצבת יעדים

 • קבלת החלטות

 • לחץ ושחיקה בעבודה

 • ניהול פרויקטים

 • יזמות ויצירתיות בעבודה

 • השפעת עמיתים במקום העבודה

 • חזון אישי

 • תקשורת בארגון

סדנאות למנהלים

 • ניהול קונפליקטים

 • פיתוח קריירה

 • יצירתיות בניהול

 • ניהול באמצעות חניכה/ניהול הדרכתי

 • מיומנויות ניהול דרג ביניים/דרג גבוה

 • השפעה ללא סמכות

קורסי העשרה

 • קורס מדעי ההתנהגות

 • העשרה בנושא הורות

 • שיווק ופרסום במדיה החדש

 • מגדר

 • מיתוג עצמי וניהול קריירה

קורסים מקצועיים

 • ניהול ידע בארגון
 • הכשרת דירקטורים
 • הכשרת דירקטורים – מתקדם
 • גישור