אגף הכספים - אוניברסיטת אריאל

אקדמאים \ הנדסאים \ מכינה \ לימודי תעודה

Slider

אגף הכספים

אגף הכספים אחראי על ניהול הפעילות הכספית והתקציבית של האוניברסיטה.

פעילות האגף כוללת:

  • תכנון וניהול תקציב.
  • ביצוע תשלומים לספקים
  • גבייה מלקוחות
  • ניהול ספרים והפקת דוחות כספיים
  • ניהול השקעות ותזרים מזומנים
  • בקרה על תהליכים כספיים
  • ניהול מדור שכ"ל