מלגות לימודים - אקדמאים

Slider

דף זה כולל מידע ופירוט עבור המלגות המוענקות לסטודנטים ובוגרי אוניברסיטת אריאל בשומרון. המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי כאשר רובן מותנות בדרישות קדם על סמך ממוצע ונתוני כניסה. תחת כל אחת מהמלגות קיים פירוט בנושא מהות המלגה, התנאים לקבלתה ואופן הגשתה.

מלגות לתואר ראשון

מלגות לתואר ראשון

הנחת מזומן תשפ"א

לפי הגדרת ועדת מלץ סטודנט לתואר ראשון או שני אשר ישלם את מלוא שכר הלימוד מראש ובמזומן (לפי שכר לימוד  תקני) עד ל-15 בספטמבר, יהיה זכאי להנחה בשכר לימוד

קרא עוד

מלגות ללימודים מתקדמים

מלגות נוספות

מלגות כלליות

מלגת הישגים תשפ"א

סטודנט המשתייך לפרויקט "הישגים" ומציג אישור מטעם הפרויקט זכאי לקבל מלגה בסך 500 ₪ בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. הבהרות: לקבלת המלגה יש לפנות למרכז שירות

קרא עוד
מלגות כלליות

מלגה לקורסי העשרה תשפ"א

סטודנטים רשאים ללמוד ללא תשלום, קורסים שאינם נכללים בתכנית הלימודים בהיקף של עד 4 שעות שנתיות בכל שנת תקן. הבהרות: לקבלת המלגה יש להעביר למדור

קרא עוד

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפים ובמלגות השונות. הנתונים הקובעים הם אלו המצוינים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.