מלגות לימודים - אקדמאים

Slider

דף זה כולל מידע ופירוט עבור המלגות המוענקות לסטודנטים ובוגרי אוניברסיטת אריאל בשומרון. המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי כאשר רובן מותנות בדרישות קדם על סמך ממוצע ונתוני כניסה. תחת כל אחת מהמלגות קיים פירוט בנושא מהות המלגה, התנאים לקבלתה ואופן הגשתה.

מלגות לתואר ראשון

מלגות ללימודים מתקדמים

מלגות נוספות

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפים ובמלגות השונות. הנתונים הקובעים הם אלו המצוינים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.