מלגות אקדמאים

מלגות אקדמאים

Slider

מלגות לתואר ראשון

מלגות ללימודים מתקדמים

מלגות נוספות

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפים ובמלגות השונות. הנתונים הקובעים הם אלו המצוינים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.