הנחת מזומן תש"ף

לפי הגדרת ועדת מלץ סטודנט לתואר ראשון או שני אשר ישלם את מלוא שכר הלימוד מראש ובמזומן (לפי שכר לימוד  תקני) עד ל-15 בספטמבר, יהיה זכאי להנחה בשכר לימוד בגובה של 2.5%.


הבהרות:

הנחת מזומן אינה ניתנת למשלמים בכרטיס אשראי, המחאה דחויה ובאמצעות הוראת קבע

בחזרה לדף מלגות ראשי