הנחת מזומן תש"ף

לפי הגדרת ועדת מלץ סטודנט לתואר ראשון או שני אשר ישלם את מלוא שכר הלימוד מראש ובמזומן (לפי שכר לימוד  תקני) עד ל-15 בספטמבר, יהיה זכאי להנחה בשכר לימוד בגובה של 2.5%.


הבהרות:

הנחת מזומן אינה ניתנת למשלמים באמצעות המחאה דחויה ו/או באמצעות הוראת קבע
הנחת מזומן תוענק למשלמים בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי בקיזוז עמלת סליקה

בחזרה לדף מלגות ראשי