מלגה במחלקות לכימיה, ביולוגית, ארכיאולוגיה, לימודי ארץ ישראל,ספרות והיסטוריה תש"ף

מלגת יפתח

סטודנטים הלומדים במחלקות לכימיה/ ביולוגית/ ארכיאולוגיה / לימודי ארץ ישראל עם ציון פסיכומטרי של 550 יקבלו מלגה של 50%  משכ"ל של שנת הלימודים הראשונה.

סטודנט משנה ב' ומעלה (העומד בקריטריונים של הסעיף הראשון) וממוצע ציוניו בשנה החולפת יהיה מעל 90 יזוכה במלגה של 50% משכ"ל.  

הבהרות:

המלגות יוענקו בסיום התואר
המלגה מותנית בסיום התואר במועד (שנות התקן המפורסמות באתר)
אין כפל מלגות

 

בחזרה לדף מלגות ראשי