מלגות לתואר שני – מלגה לסטודנטים במסלול ישיר לתואר שני תש"ף

מלגת ברק

מסלול ישיר הינו מסלול המאפשר סיום לימודי תואר ראשון + תואר שני ברצף

משך הלימודים: שנה נוספת לאחר התואר הראשון.
מסלול ישיר לא קיים בכל מחלקות הלימוד- לפרטים ניתן לפנות למחלקה בה הנך לומד.

תנאי הקבלה למסלול הישיר:

  • סיפי קבלה גבוהים במעמד הקבלה לתואר ראשון כפי שנקבעו ע"י הנהלת האוניברסיטה.
  • סטודנטים הנמצאים בתחילת השנה האחרונה לתואר הראשון ועומדים בממוצע אקדמי שנתי של 85 ומעלה.
  • הקבלה למסלול הישיר תהיה במעמד על תנאי עמידה בכל הדרישות: הצגת זכאות לתואר ראשון, עמידה בממוצע אקדמי שנתי של 85 ומעלה.

הטבת שכ"ל לסטודנטים שהתקבלו למסלול הישיר:

  • מלגה בסך 3000 ₪ (המלגה תינתן במעמד סגירת חובות תואר ראשון בשנות התקן ותעמוד לטובת התואר השני).
  • הטבת שכ"ל ופטור מתשלום דמי רישום ינתנו לסטודנטים בוגרי תואר ראשון באוניברסיטת אריאל בשומרון בלבד.

הטבה מיוחדת למסלול זה- זכאות לכפל מלגות

  • סטודנטים הלומדים במסלול זה ומסיימים את לימודי התואר הראשון יקבלו מלגת ממשיכים בתוספת למלגת מסלול ישיר.
    סכום המלגה:
  • 2,500 ₪ ללומדים במסלול עם תזה.
  • 1,500 ₪ ללומדים במסלול ללא תזה.

 

המלגה מוגבלת לגובה שכר לימוד נורמטיבי ולא ניתנת להעברה משנה לשנה

 

בחזרה לדף מלגות ראשי