מלגה לקורסי העשרה תש"ף

סטודנטים רשאים ללמוד ללא תשלום, קורסים שאינם נכללים בתכנית הלימודים בהיקף של עד 4 שעות שנתיות בכל שנת תקן.


הבהרות:

לקבלת המלגה יש להעביר למדור שכר לימוד אישור מהמחלקה האקדמית המעיד על כך שהשעות אינן חלק מתכנית הלימודים.
במידה והקורסים המבוקשים נלמדים במסגרת מחלקה אקדמית אחרת, יש להעביר גם אישור מהמחלקה אליה רוצים להירשם.
ניתן להירשם רק לקורסים עיוניים, לקורסים ללא דרישות קדם או לקורסים ללא מכסת מקומות מוגבלת.
ההטבה ניתנת רק בשנות התקן.

בחזרה לדף מלגות ראשי