מלגת נתוני כניסה והצטיינות לקדם רפואה תש"ף

מלגת נחשון

סטודנטים המתקבלים על סמך ציון פסיכומטרי 720 ומעלה, יקבלו מלגת שכר לימוד בגובה 100% שכר לימוד בכל שנות לימודיהם התקניות ובתנאי שהממוצע השנתי יהיה 95 ומעלה בכל שנה ושנה.

 

הבהרות:

המלגה אינה מיועדת לסטודנטים המתקבלים בנוסף על סמך לימודים קודמים או שזכאים לפטורים על סמך לימודים קודמים.
המלגה תינתן בכל שנה מחדש.
גובה המלגה הכולל לא יעלה על 100% שכר לימוד תקני X מספר השנים התקניות לתואר.
אין כפל מלגות.
במידה וסטודנט יחרוג  משנות התקן לתואר, או יפסיק לימודיו, יבוטלו המלגות שהוזנו ועל הסטודנט יהיה להסדיר תשלום.
המלגה אינה רלוונטית לתכנית הסבה

 

בחזרה לדף מלגות ראשי