הנה"ח שכר לימוד

מדור הנה"ח שכר לימוד

Slider

מדור הנה"ח שכר לימוד אחראי על הנושאים הבאים:

בניית תשתיות לטיפול בתיקי הגביה

עדכון תיקי הגביה בהתאם למערכות

עדכון ביטולי לימודים

עדכון מלגות והנחות

ביצוע החזרים לסטודנטים

בדיקת טפסי טיולים

ביצוע בקרות במערכת המכלול

הזרמת הוראות קבע

אנשי קשר

אליזבט גולץ

מנהלת מדור הנה"ח שכ"ל

liz@ariel.ac.il

03-9066696

קירה מריאנובסקי

רכזת בקרה שכ"ל

kirama@ariel.ac.il

03-9066200

מורן ג'רבי

רכזת הנה"ח שכ"ל

morange@ariel.ac.il

03-9066200

אריאלה גולדין

רכזת הנה"ח שכ"ל

ariellago@ariel.ac.il

03-9066200

דבורה אסבן

רכזת הנה"ח שכ"ל

dvoraas@ariel.ac.il

03-9066200

איריס סעדון

רכזת הנה"ח שכ"ל

irisa@ariel.ac.il

03-9066200