הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות

Slider

מחלקת הנהלת חשבונות אחראית על רישום וניהול הפעולות החשבונאיות של הארגון , התאמות , טיפול ובקרת דוחות תקופתיים

פעולות המחלקה כוללות בין היתר : התאמות בנקים, כרטיסי אשראי וחו"ז , דיווחים לרשות המיסים , עדכון נתונים כספיים לספקים קיימים ,טיפול בקופות קטנות , רישום פעולות עם צדדים קשורים, מעקב ורישום ערבויות שהתקבלו ורישום ממשקים ממערכות שונות המשמשות כספרי עזר.

להלן מסמכים שימושיים:

ניהול ספרים- אוניברסיטת אריאל
ניהול ספרים- מרכז לעיצוב
ניכוי מס במקור- אוניברסיטת אריאל
ניכוי מס במקור- מרכז לעיצוב
אישור ניהול חשבון בנק לאומי
אישור ניהול חשבון בנק לאומי באנגלית
אישור תרומות
לטופס פתיחת/ עדכון ספק יש לפנות למחלקת רכש דרך מערכת פניות

למעבר לנהלים פנימיים לחץ כאן

אנשי קשר

רו"ח דקלה גיאת

מנהלת מדור הנהלת חשבונות ותשלומים

diklag@ariel.ac.il

03-9066305

טטיאנה ברזובסקי

מנהלת חשבונות

tatyanab@ariel.ac.il

03-9066687

ילנה קרבץ

מנהלת חשבונות

elenakr@ariel.ac.il

03-9066870

מזל מוגוס

מנהלת חשבונות

mazalm@ariel.ac.il

03-9765821

רעיה רויזנטור

מנהלת חשבונות

rayaro@ariel.ac.il

03-9066183