בעלי תפקידים

רו"ח רחלי שלזינגר

סמנכ"ל כספים
03-9066248
giz29@ariel.ac.il

רו"ח אלין כהן

חשבת
074-7233083
alinc@ariel.ac.il

רו"ח מיכל תורג'מן

מנהלת מחלקת תקציבים וכלכלה
03-9066303
tmical@ariel.ac.il

אליזבט גולץ

מנהלת מדור שכ"ל – הנהלת חשבונות
03-9066696
liz@ariel.ac.il

שריאל שטי

מנהלת מדור שכ"ל – שרות לסטודנט
03-9066225
sarielsh@ariel.ac.il

רו"ח דקלה גיאת

מנהלת מדור הנהלת חשבונות ותשלומים
03-9066305
diklag@ariel.ac.il

רו"ח מרינה רוזנברג

מנהלת מדור גבייה מוסדית
074-7233027
marinar@ariel.ac.il

יונית שמואלי חי

מדור מחשוב
03-9066141
yonitsh@ariel.ac.il

מרינה ניימן

מזכירת האגף ומטפלת בנסיעות חוקרים לחו"ל (קק"מ)
03-9758929
marinane@ariel.ac.il