חשבות

מחלקת חשבות

Slider

מחלקת חשבות אחראית על הנושאים הבאים:
ניהול ורישום הפעולות בספרים
התאמות בנקים
קליטת חשבוניות לתשלום
התאמות חוזים וכיו"ב
גבייה מלקוחות מוסדיים וקרנות מחקר
ניהול תזרים המזומנים ודיווחים שוטפים לוועדת השקעות.

החשבות מונה ארבע יחידות: