תקציבים וכלכלה

מחלקת תקציבים וכלכלה

Slider

מחלקת תקציבים וכלכלה אחראית על בניית התקציב והפעלתו , בקרה על ניצול התקציב והפקת דוחות ניהוליים לגורמי פנים וחוץ.

המחלקה מטפלת הן בתקציב השנתי השוטף והן בתקציב הפיתוח ותקציבי המחקר בראייה פרויקטאלית.

המחלקה אחראית מקצועית על מפעילי התקציב שיושבים ביחידות השונות באוניברסיטה.

מדור כלכלה במחלקת תקציבים מטפל בתמחור ובחינות כדאיות והיתכנות של תהליכים כספיים.

בקרה על דיווחים לות"ת כולל הגשת דוחות שנתיים.

לבקשת העברות בין סעיפים יש לפתוח פנייה במערכת הפניות

למעבר לנהלים פנימיים לחץ כאן

אנשי קשר

רו"ח מיכל תורג'מן

מנהלת מחלקת תקציבים וכלכלה

tmical@ariel.ac.il

03-9066303

רו"ח שני מוראד

מנהלת מדור כלכלה

shanimor@ariel.ac.il

03-9371412

שרית ליבוביץ'

תקציבאית

lsarit@ariel.ac.il

03-9066211

דוברת סאפר

תקציבאית

dovrats@ariel.ac.il

03-9066144