מלגות מכינה

מלגות מכינה

Slider
מלגות כלליות

מלגה לקורסי העשרה תשפ"א

סטודנטים רשאים ללמוד ללא תשלום, קורסים שאינם נכללים בתכנית הלימודים בהיקף של עד 4 שעות שנתיות בכל שנת תקן. הבהרות: לקבלת המלגה יש להעביר למדור

קרא עוד
מלגות כלליות

מלגת הישגים תשפ"א

סטודנט המשתייך לפרויקט "הישגים" ומציג אישור מטעם הפרויקט זכאי לקבל מלגה בסך 500 ₪ בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. הבהרות: לקבלת המלגה יש לפנות למרכז שירות

קרא עוד

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפים ובמלגות השונות. הנתונים הקובעים הם אלו המצוינים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.