מלגה לקורס חוזר במכינה ייעודית תש"ף

סטודנט הנרשם לקורס חוזר במכינה הייעודית יהיה זכאי למלגה בסך 10% מעלות הקורס.

הבהרות:

  • לקבלת ההנחה יש להגיש בקשה במזכירות המכינה
  • סטודנט רשאי להגיש בקשה זו רק במידה ונבחן בבחינת סיום אחת לפחות בקורס אותו הוא משלים פעם נוספת.
  • הזכאות לקבלת המלגה תקבע ע"י המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

 

בחזרה לדף מלגות ראשי