מלגה לנפגעי פעולות טרור תש"ף

מלגה המיועדת לסטודנטים נפגעי פעולות טרור בעלי נכות של 19% ומעלה או, שלהם בני משפחה מדרגה ראשונה נפגעי פעולות טרור בעלי נכות של 19% ומעלה ובתנאי שיחלו ללמוד תוך 5 שנים מיום האירוע.

במידה והסטודנט נפגע – יהיה הסטודנט זכאי למלגת בשכר לימוד בלבד בגובה אחוז הנכות לו הוכר.
במידה ובן משפחתו של הסטודנט נפגע – יהיה הסטודנט זכאי למלגת שכר לימוד בגובה 50% מאחוז הנכות שהוכרה.


הבהרות:

לקבלת המלגה יש להציג אישור מביטוח לאומי המעיד על אחוז הנכות
לקבלת המלגה יש לפנות למרכז שירות לסטודנט

אין כפל מלגות