מלגת הישגים תש"ף

סטודנט המשתייך לפרויקט "הישגים" ומציג אישור מטעם הפרויקט זכאי לקבל מלגה בסך 500 ₪ בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה.


הבהרות:

לקבלת המלגה יש לפנות למרכז שירות לסטודנט עם אישור ממנהל הפרויקט
המלגה לא מיועדת לתשלום דמי רישום