ספקים ותשלומים

ספקים ותשלומים

Slider

מדור ספקים ותשלומים אחראי על קליטת חשבוניות המועברות ע"י מחלקות שונות בארגון וביצוע תשלומים לספקים וגורמי חוץ 

מועדי התשלום:

תנאי התשלום מחושבים ממועד קבלת חשבונית מקור במחלקה המזמינה את ביצוע העבודה.

חשבונית עסקה-יש לדאוג להעברת חשבונית מס מקורית לאחר ביצוע התשלום על בסיס חשבונית העסקה.

התשלום לספקים בארץ מתבצע באמצעות מערכת מס"ב  (מרכז לסליקה בנקאית ) בהתאם "לחוק מוסר תשלומים".  תשלומים לספקי חו"ל מתבצעים באמצעות העברה בנקאית.

יש לקבל הזמנה מאושרת מהמערכת לפני תחילת ביצוע עבודה.

תחומי האחריות של המחלקה :

  • בדיקת חשבוניות וקליטתם למערכת.
  • הכנת תשלומים לספקים וגורמי חוץ בארץ ובחו"ל
  • טיפול בהחזרים לעובדים
  • ניהול כרטיסי ספקים, התאמות ובדיקות

להלן מסמכים שימושיים:

תקנה 6א- הצהרת חשבונית עצמית

לטופס פתיחת/ עדכון ספק יש לפנות למחלקת רכש דרך מערכת פניות

למעבר לנהלים פנימיים לחץ כאן

אנשי קשר

רו"ח דקלה גיאת

מנהלת מדור הנהלת חשבונות ותשלומים

diklag@ariel.ac.il

03-9066305

פלי ישראל

ראש מדור ספקים ובנקים

feli@ariel.ac.il

03-9066254

יעל שמעון

עובדת מדור ספקים

nmnl24@ariel.ac.il

074-7808903

ענבל זרביב

עובדת מדור ספקים

inbalza@ariel.ac.il

03-9143087

שירה הלחמי

עובדת מדור ספקים

shiraha@ariel.ac.il

074-7296657

ריטה יוסיפוביץ

עובדת מדור ספקים

ritay@ariel.ac.il

074-7233066