ארכיון – קולות קוראים

קול קורא לתחרות פרסי מחקר של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה 2019

תחומים:

 • כלכלה ומנהל עסקים
 • פסיכולוגיה

מיועד ל: תואר שני ותואר שלישי

מועד הגשה: 01/05/2019

מידע נוסף:

קול קורא לתחרות פרסי מחקר של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה 2019

הגשה עצמאית באמצעות הדואר האלקטרוני לפרופ' רן חרמש

rancherm@bgu.ac.il

טל': 03-5757866

קול-קורא להגשת מועמדות לתכנית איתם, תכנית הדוקטורנטים של פורום קהלת ע"ש הרב איתם הנקין הי"ד- מחזור תש"פ

תחומים: מדעי החברה והרוח

מיועד ל: תואר שלישי

מועד הגשה: 15/5/2019

מידע נוסף:

הגשה עצמאית לפורום קהלת

alonaba@ariel.ac.il

טל': 02-6312720

תכנית איתם פורום קהלת תשפ

קול קורא-האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים-הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

תחומים:

 • הקרן נותנת מענקים להשתלמות במחקר במדעי הרוח והחברה ובשיטות עבודה בספרייה, בארכיון, במעבדה או במסגרת מתאימה אחרת בחו"ל למשך תקופה של חודש עד חודשיים.

מיועד ל: תלמידי תואר שלישי ופוסט

מועד הגשה: 01/4/2019

מידע נוסף:

הגשה עצמאית דרך האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

לידי הגב' סימה דניאל

sima@academy.ac.il

פרטים נוספים:

קול קורא

קול-קורא להגשת מועמדות למלגת הות"ת לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי היי-טק- מחזור תש"פ

תחומים:

 • מקצועות ההיי-טק
 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 • הנדסת מחשבים
 • הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, מדעי המחשב
 • פיזיקה
 • מתמטיקה

מיועד ל: תלמידות תואר שלישי

מועד הגשה: 17/4/2019

מידע נוסף: הגשה דרך רשות המחקר לידי הגב' אלונה בן עיון alonaba@ariel.ac.il

קול קורא לתמיכה בחוקרים בתחום הביומטריה לצורך השתתפות בקורס קיץ אשר יערך ב- ALGHERO באיטליה בסוף חודש מאי 2019 16th International Summer School for Advanced Studies on Biometrics for Secure Authentication: BIOMETRICS AND FORENSIC SCIENCE IN THE DEEP LEARNING ERA Alghero, Italy – May 27-31 2019

תחומים:

 • מדעים מדויקים
 • הנדסה
 • תחום ידע רלוונטי הקשור במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג

מיועד ל: תואר שני תואר שלישי

מועד הגשה: 07/02/2019 עד שעה: 13:00

מידע נוסף:

פרטים נוספים על בית הספר ניתן למצוא באתר: http://biometrics.uniss.it

הגשה עצמאית למרכז לסייבר משפט ומדיניות (CCLP)

cyber@univ.haifa.ac.il

קול קורא להגשת מועמדים למלגות רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח-מחזור תש"פ

תחומים:

 • מדעי הרוח

מיועד ל: דוקטורנטים המצטיינים במדעי הרוח- על המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים: המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר M.A שהגישו תכנית דוקטורט תוך שנתיים, ולא מעבר לשנתיים, מיום קבלת אישור עבודת ה-M.A והתכנית אושרה. סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט, שתכנית הדוקטורט שלהם אושרה. בשני המקרים אישור תכנית הדוקטורט יהיה לא יותר משנה לפני מועד בחירתו של המועמד ע"י האוניברסיטה.

מועד הגשה: 01/05/2019

מידע נוסף:

יש להגיש דרך רכזת המלגות – מיטל חבר

meitalha@ariel.ac.il

תכנית מלגות הות"ת לבתר דוקטורנטיות מצטיינות, מחזור ז' (תש"פ תשפ"א)

תחומים:

 • תינתן העדפה לתחומי ידע בהם קיים מחסור בנשים בסגל האקדמי כמו: מדעי המחשב, הנדסה, מדעים פיזיקאליים.

מיועד ל: דוקטורנטיות מצטיינות- לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות) פוסט דוקטורט( באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות.

מועד הגשה: 15/04/2019

מידע נוסף:

יש להגיש דרך רכזת המלגות – מיטל חבר

meitalha@ariel.ac.il

תכנית המלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה – תש"פ

תחומים:

 • כל התחומים

מיועד ל: בעל/ת תואר שני ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל אשר התקבל ללימודי דוקטורט תוך לא יותר משלוש שנים מאז קבלת התואר או התקבל למסלול ישיר לדוקטורט.

מועד הגשה: 01/05/2019

מידע נוסף:

יש להגיש דרך רכזת המלגות – מיטל חבר

meitalha@ariel.ac.il