ספר טלפונים

בית הספר ללימודים מתקדמים

פרופ' שמואל שטרנקלר |

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' ליאורה אילרוב | ראש מנהל

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' רננה בוקובזה | רכזת תואר שלישי

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' תמר יוגב | רכזת תואר שלישי בכירה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' יפה הופמן | רכזת סטודנטים תואר שלישי

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' מינדי גולדברג | רכזת סטודנטים תואר שלישי תלמידי חו"ל

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' קרן גידליה | רכזת בית הספר ורכזת מלגות

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' דיאנה שימרון | רכזת מלגות בכירה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' קרן ברנשטיין | רכזת תואר שלישי – בקרה ופרוייקטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פקס | פקס

טלפון נייד לחצו להצגה