ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
בית הספר ללימודים מתקדמים
פרופ' שמואל שטרנקלר 84...074-72לחץ להצגה GraduateStudies@...@ariel.ac.ilלחץ להצגה
גב' ליאורה אילרובראש מנהל 17...03-90לחץ להצגהliorail@....ilלחץ להצגה
גב' רננה בוקובזהרכזת תואר שלישי 97...074-7לחץ להצגהrenanabo@...c.ilלחץ להצגה
גב' תמר יוגברכזת תואר שלישי בכירה 15...03-97לחץ להצגהtamaryo@....ilלחץ להצגה
גב' יפה הופמןרכזת סטודנטים תואר שלישי 84...074-7לחץ להצגהyaffah@...ilלחץ להצגה
גב' מינדי גולדברג רכזת סטודנטים תואר שלישי תלמידי חו"ל 25...03-91לחץ להצגהmindyg@...ilלחץ להצגה
גב' קרן גידליהרכזת בית הספר ורכזת מלגות 59...03-90לחץ להצגהkerenak@....ilלחץ להצגה
גב' דיאנה שימרוןרכזת מלגות בכירה 23...03-93לחץ להצגהsdiana@...ilלחץ להצגה
גב' קרן ברנשטייןרכזת תואר שלישי – בקרה ופרוייקטים 74...03-9לחץ להצגהkerenbe@....ilלחץ להצגה
פקספקס 98...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה