סטודנט אורח

אנו מברכים אתכם על החלטתכם להגיש מועמדות לסטודנט אורח בביה"ס ללימודים מתקדמים. 

לנוחיותכם, המערכת מאפשרת לבצע רישום ותשלום דרך האתר של האוניברסיטה.

לפני ביצוע הרישום, אנו ממליצים לקרוא את נוהל "הגשת מועמדות לסטודנט-אורח בביה"ס ללימודים מתקדמים".
שאלות לברור ניתן להפנות לרכזות המלגות:

גב' קרן גידליה:  03-9066659 / Kerenak@ariel.ac.il
גב' דיאנה שימרון: sdiana@ariel.ac.il / 03-9371423

שלבי הרישום

  • יש לבחור בתאריך הרישום הרלוונטי
  • יש למלא את סעיף פרטים אישיים כנדרש.
  • תשלום מקוון של דמי הרישום – לאחר מילוי הטופס המקוון כנדרש תתבקשו לשלם באמצעות כרטיס אשראי (תשלום דמי ההרשמה מתבצע במערכת מאובטחת).
    עלות הרישום בסך 459 ₪
    שלב זה מיועד אך ורק לסטודנטים חיצוניים  שזוהי שנת הפרס הראשונה שלהם.

לאחר אישור התשלום וקבלת אישור על קליטת נתוניכם, יש למלא את טופס הגשת מועמדות לסטודנט אורח בצירוף המסמכים הנלווים הנדרשים כמפורט בערכה.

אין לשלוח מסמכים מקוריים אלא העתקים מאושרים בלבד.
צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת של הגוף המאשר , שם האדם המאשר וכן המילים "נאמן למקור" ,הגוף המאשר יכול להיות: בית הספר , משרד החינוך , המוסד האקדמי או ביה"ס ללימודים מתקדמים.

את המסמכים יש לשלוח בדואר לכתובת: אוניברסיטת אריאל בשומרון, ביה"ס ללימודים מתקדמים, אריאל 40700.

לתשומת לבכם! טופס זה הינו טופס הגשת מועמדות בלבד. מסמכי הרישום אינם מוחזרים.

רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל בביה"ס ללימודים מתקדמים ניתן יהיה לדון במועמדותכם.

סטודנט שאושר ע"י ועדת המלגות והפרסים ומעוניין בנוסף להגיש בקשה למלגת מחקר, יוכל לבצע זאת מול הרשות למחקר ופיתוח sarana@ariel.ac.il.