מהלך הדוקטורט

חיפוש מנחה

המנחים שלנו מבצעים מחקרים המפורסמים בכתבי עת בינלאומיים.
מצאו תחום העניין ובחרו מנחה שילווה אתכם במהלך המחקר.

קרא עוד »

טרם אישור הצעת מחקר

שימו לב יש להסדיר את תשלום המקדמה על מנת לעבור לסטטוס דוקטורנט פעיל, ניתן לשלם את המקדמה במדור שכר לימוד או דרך המידע האישי.הנכם מתבקשים

קרא עוד »

לאחר אישור הצעת מחקר

בפתיחת כל שנה אקדמית – הסדרת תשלום מקדמה / נלוות למלגאים. ביצוע מחקר – כל ארבעה חודשים יש להגיש דיווח על פעילות מחקרית לימוד קורסים על

קרא עוד »

תהליך לקבלת פרס מחקר

כדי לתמוך בסטודנטים המבצעים את המחקר, בית הספר ללימודים מתקדמים מנהל מארג של פרסי מחקר ומלגות ומשתדל לשלב את הסטודנטים החוקרים במערך ההוראה הקיים באוניברסיטה.

קרא עוד »