לימודי תואר שני

באוניברסיטת אריאל מתקיימות תכניות ללימודי לתואר שני עם וללא תזה. הסטודנטים לתואר שני זוכים לליווי אקדמי ואישי, מלגות, מענקי מחקר ואפשרויות תעסוקה באוניברסיטה כעוזרי הוראה או מחקר. בוגרי התואר השני משתלבים בתפקידי ניהול והתמחות מקצועית בתחומים שונים במגזר הפרטי, הציבורי, הקהילתי והאקדמי.

במחלקות שונות באוניברסיטה קיימת האפשרות למסלולים ישירים, המאפשרים תחילת לימודים לתואר שני במהלך השנה האחרונה של התואר הראשון. כך מסיימים הסטודנטים את שני התארים בחלק מהמחלקות, בתקופת זמן קצרה ומוכנים לצאת אל השוק עם כל הידע והכלים הנדרשים למקצוע שלהם. המסלולים הישירים לתואר שני מיועדים לסטודנטים מצטיינים העמודים בתנאי הסף.