מחלקות לתואר שני

באוניברסיטת אריאל מתקיימות תכניות ללימודי לתואר שני עם וללא תזה. בוגרי התואר השני משתלבים בתפקידי ניהול והתמחות מקצועית בתחומים שונים במגזר הפרטי, הציבורי, הקהילתי והאקדמי.

במחלקות שונות באוניברסיטה קיימת האפשרות למסלולים משולבים הכוללים תחילת לימודים לתואר שני במהלך השנה השלישית של התואר הראשון. בכך מסיימים הסטודנטים את שני התארים בחלק מהמחלקות, בתקופת זמן קצרה ומוכנים לצאת אל השוק עם כל הידע הנדרש למקצוע שלהם.

הפקולטה להנדסה

    • הנדסת גורמי אנוש
    • רובוטיקה
    • מסלול הנדסת ידע ונתונים

הפקולטה למדעי הטבע