מידע לגבי לימודי דוקטורט – שווה ערך תזה

להלן המידע הראשוני אשר יעזור לך בצעדיך הראשונים בדרך לדוקטורט.

תנאי קבלה למסלול:

הליך הרישום

שלב ראשון

עליך למצוא מנחה המאושר להנחיה לדוקטורט, להלן רשימת חברי הסגל המאושרים להנחיה לדוקטורט.
הרשימה ממוינת לפי תחומי מחקר ומכילה את כתובות האימייל של המנחים.

עליך ליצור קשר עם מנחה אופציונלי ולקבל את הסכמתו להנחיה ולחתום יחדיו על הטופס הבא:

שלב שני

הגשת הבקשה נעשית מול רכזת תואר שלישי (עדיף לתאם פגישה מראש), להלן המסמכים שעליך לצרף בעת הגשת הבקשה:

 

נא לצרף

  1. גיליונות ציונים של התארים הקודמים (נא להביא את המקור וצילום)
  2. דיפלומות מתארים קודמים (נא להביא את המקור וצילום)
  3. מסמך לגבי ציון השלמת תזה (נא להביא את המקור וצילום)
  4. קו"ח
  5. צילום ת.ז.
  6. תמונת פספורט
  7. טופס 27 – נספח לערכת רישום ללימודי קדם דוקטורט

שלב שלישי

תשלום דמי רישום

טופס הסכמת הנחיה חתום ע"י המנחה/ המנחים

מידע ראשוני למתעניינים

  1. מומלץ לקרוא בעיון את תקנון תואר שלישי
  2. נוהל שכר לימוד