השלמת תזה

בית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת אריאל מציע מסלול המיועד לבעלי תואר שני ללא תזה, המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שלישי.

עבודת המחקר המתבקשת במסלול הינה עבודה שוות ערך תזה.

לאחר סיום המסלול בציון 85 ומעלה ניתן להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטת אריאל.

אורך המסלול: כשנתיים

להלן תהליך הרישום:

1. עמידה בתנאי הקבלה

2. בחירת מנחה להשלמת תזה

עליך למצוא מנחה מדרגת מרצה בכיר ומעלה להנחיית השלמת התזה.

במידת הצורך יש למצוא מנחה  המאושר להנחית דוקטורט, אשר יחבור להנחיה בשלב הדוקטורט. 

להלן רשימת חברי הסגל המאושרים להנחיה לדוקטורט.

הרשימה ממוינת לפי תחומי מחקר ומכילה את כתובות האימייל של המנחים.

עליך ליצור קשר עם מנחה אופציונלי ולקבל את הסכמתו להנחיה ולחתום יחדיו על הטופס הבא:

 3. רישום מקוון ותשלום דמי רישום

בתום הרישום המקוון יישלח אליך מייל המאשר את רישומך ללימודים.

רישום ידני ותשלום דמי רישום

להלן המסמכים הנלווים שיש לצרף לטופס הרישום:

 1. טופס הסכמת הנחיה לדוקטורט
 2. תמונת פספורט- יש לציין על גב התמונה שם מלא ותעודת זהות.
 3. צילום תעודת זהות
 4. דיפלומה/ אישור זכאות של התואר הראשון והשני.
 5. גיליון ציונים של התואר הראשון והשני חתום על ידי המוסד המנפיק או העתק נאמן למקור.
 6. קורות חיים
 7. קבלה עבור תשלום דמי רישום
 8. המלצות- (לא חובה) יש לצרף שמות ממליצים מתחום האקדמיה.
 9. רשימת פרסומים (לא חובה)

בביצוע רישום ידני יש להגיש את טופס הרישום והמסמכים הנלווים ישירות לגב' שיראל שלומוביץ או לגב' יפה הופמן, רכזות התואר השלישי, במזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים, קמפוס מילקן, בניין 3, חדר 3.0.16א  בימים א'-ה' בשעות 09:00-12:00.

לאחר קבלת טופס הרישום וכל המסמכים הנלווים- ועדת הקבלה תדון בבקשתך, ומכתב ההחלטה בעניינך יישלח אליך בדואר.

 1. לפרטים על מועדי התכנסות ועדת הקבלה להשלמת תזה יש להתקשר לבית הספר ללימודים מתקדמים בטלפון: 03-9143025 או במייל: graduatestudies@ariel.ac.il.
 2. במעמד הגשת המסמכים, יש להציג מסמכים מקוריים בלבד.
 3. רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל במזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים וקבלת הסכמה להנחיה ממנחה, ניתן יהיה לדון במועמדותך.

מידע נוסף:

 1. מומלץ לקרוא בעיון את תקנון תואר שלישי
 2. נוהל שכר לימוד