מענק סיום כתיבת עבודת גמר תזה/דוקטורט

מענק סיום עבודת גמר מחקרית תזה/דוקטורט יינתן לתלמידים הלומדים במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה או דוקטורט), המסיים את כל חובותיו לתואר השני או השלישי בשנות התקן. (משך הלימודים לתואר השני 24 חודשים, משך הלימודים לתואר השלישי 48 חודשים). המענק ינתן לסטודנטים מלגאים ולסטודנטים שאינם מלגאים (המענקים לסטודנטים שאינם מלגאים, ינתנו לסטודנטים אשר התחילו את לימודיהם לאחר ה -1/2/2018).

הערה:

  • הענקת המענקים בהתאם לתקציב השנתי.
  • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתעריפים במהלך שנת הלימודים האקדמית.
  • התעריפים מעלה מתייחסים לסטודנטים אשר התחילו את לימודיהם לאחר ה 1/2/2018.
  • לנוחיותכם מצורף טופס הפקדת תזה אותו יש לכלול בעת הפקדת התזה בספריה.