קולות קוראים

תחרות פרסים לעבודות מחקר ולעבודות סמינר- מרכז מורשת מנחם בגין

תחומים:

הפרסים יוענקו לעבודות מצטיינות שנכתבו במסגרת אוניברסיטה או מכללה ישראלית ועבודתם אושרה במהלך השנים 2015-2019 באחד מהנושאים הבאים:

  • מנחם בגין, פועלו ומורשתו.
  • המאבק הציוני להקמתה של מדינת ישראל.
  • הארגון הצבאי לאומי
  • ישראל כמדינה יהודית
  • תהליך השלום עם מצרים
  • אתיקה של השלטון בישראל
  • לאומיות-ליברלית

מיועד ל: תואר שני, תואר שלישי

מועד הגשה: 01/09/2019

מידע נוסף:

פרסום:

תחרות פרסים, מורשת בגין

הגשה עצמאית למרכז למורשת מנחם בגין

arielm@begincenter.org.il

קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

תחומים:

תלמידי תואר שלישי ומשתלמים לפוסט-דוקטורט שעבודת המחקר שלהם עוסקת בתחומים הבאים:

  • מחקרים בתחום תצפיות לעבר כדור הארץ מהחלל.
  • פיתוח מכשור, רכיבים, תתי מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע תומכי חלל.

מיועד ל: תואר שלישי, פוסט דוקטורט

מועד הגשה: 16/07/2019 עד 15:00

קול קורא להגשת בקשות למלגה לתואר שני ולתואר שלישי בתחום הבטיחות בדרכים לשנת 2020 הרלב"ד

תחומים: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (להלן: הרלב"ד) מעוניינת להעניק מלגות לתלמידי תואר שני ותוארשלישי שתחום מחקרם הוא בטיחות בדרכים.המלגה מיועדת למחקרים ופרוייקט גמר, בעלי אופי יישומי, הדנים באופן מובהק בבטיחות בדרכים.

מיועד ל: תואר שני, תואר שלישי

מועד הגשה: 17/11/2019 עד 12:00

מידע נוסף:

פרטים נוספים:

קול קורא

הגשה עצמאית לד"ר יעל הדר, נציגת אגף המחקר

yaelh@rsa.org.il

קול-קורא להגשת מועמדות לפרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה- תשע"ט

תחומים:

מדעי החברה והרוח- הפרס מיועד לתלמידי התואר השני והשלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, שהצעת המחקר שלהם אושרה בארבע השנים האחרונות, ולבעלי תואר שני ושלישי שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (עד שנתיים מיום אישור עבודת הגמר).

מיועד ל: תואר שני, תואר שלישי

מועד הגשה: 16/6/2019

מידע נוסף: הגשה עצמאית לגב' טל נוה, מרכזת ועדת הפרסtnaveh02@campus.haifa.ac.ilפרטים נוספים:פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים תשעט

קול קורא להגשת מאמרים והענקת פרס למאמר מצטיין בנושא ישראל והעולם היהודי של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תחומים:

  • ישראל והעולם היהודי

מיועד ל:

מועד הגשה:

מידע נוסף: