תנאי קבלה ורישום לתואר השלישי

מועמד יקר,

אנו מברכים אותך על החלטתך להירשם ללימודים לתואר השלישי באוניברסיטת אריאל בשומרון. 

להלן הליך הרישום:

1. עמידה בתנאי הקבלה

 • תואר שני ממוסד אקדמי מוכר בממוצע ציונים 85 ומעלה.
 • עבודת תזה או שוות ערך לתזה בציון 85 ומעלה.
 • קבלת הסכמת הנחיה ממנחה המוסמך להנחיית דוקטורט – רשימת מנחים לדוקטורט

2. בחירת מנחה לדוקטורט

טרם הרישום עליך לבחור מנחה מהרשימה מטה, ולאשר את המנחה מול רכזת בית הספר ללימודים מתקדמים במייל: graduatestudies@ariel.ac.il.

עליך לקבל ממנו את הסכמתו להנחותך בכך שימלא "טופס הסכמת הנחיה לדוקטורט" ויחזיר לך עותק ממנו

3. רישום מקוון מלא ותשלום דמי רישום

הרישום מחולק לשני שלבים:

שלב א'– רישום ראשוני ותשלום דמי רישום.

בתום שלב א' יישלח אליך מייל אישור הגשת מועמדות ללימודים.

שלב ב'– השלמת הרישום וצירוף מסמכים באופן מקוון דרך "פורטל המועמד".

להלן המסמכים הנלווים שיש לצרף באופן מקוון: (יש להעלות מסמכים מקוריים בלבד)

 1. טופס הסכמת הנחיה לדוקטורט
 2. תמונת פספורט
 3. צילום תעודה מזהה
 4. דיפלומה/ אישור זכאות של התואר הראשון והשני.
 5. גיליון ציונים של התואר הראשון והשני חתום על ידי המוסד המנפיק או העתק נאמן למקור.
 6. עותק של עבודת התזה (לבעלי תזה בלבד)
 7. אישור על ציון תזה לתואר השני (לבעלי תזה בלבד).
 8. קורות חיים
 9. נספח לרישום לתואר שלישי

מועמד לתואר שלישי שלא הצליח לעלות את המסמכים באופן מקוון, ישלח את כל המסמכים במייל לבית הספר ללימודים מתקדמים:  graduatestudies@ariel.ac.il.

לאחר סיום הליך הרישום במלואו (שלב א'+ שלב ב'), ועדת הקבלה תדון בבקשתך, ומכתב ההחלטה בעניינך יישלח אליך במייל.

לפרטים על מועדי התכנסות ועדת הקבלה לתואר השלישי יש להתקשר לבית הספר ללימודים מתקדמים בטלפון: 074-7233084 או במייל: graduatestudies@ariel.ac.il.
לקבלת עותק עבודת התיזה יש לגשת למזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים. שאר המסמכים אינם מוחזרים.

מעקב אחר מצב הרשמה

תוכל להתעדכן במצב הרשמתך דרך פורטל מועמד.

בכל מקרה של בעיה בהליך הרישום או שאלות נוספות, ניתן לפנות לבית הספר ללימודים מתקדמים

בטלפון: 074-7233084, במייל: graduatestudies@ariel.ac.il או דרך מערכת הפניות.