תהליך לקבלת פרס מחקר

מלגאי יקר,

אנו שמחים שהצטרפת לסטודנטים החוקרים באוניברסיטת אריאל בשומרון.

אוניברסיטת אריאל רואה בסטודנטים ללימודים מתקדמים את דור החוקרים הבא ומטפחת ומפתחת מצוינות אקדמית ומקצוענות פרקטית.

במסגרת בית הספר ללימודים מתקדמים, קיימות 11 תוכניות ללימודי תואר שני במסלולים עם וללא תזה, מסלולי עובדים וקבוצות, ולימודים לתואר שלישי בתחומים שונים. תחת מעטפת זו, של יחס אישי ויצירת תנאים נוחים לביצוע המחקר. תוכל לקבל הנחיה מקצועית וממוקדת ולבצע מחקר במעבדות מתקדמות. בית הספר ללימודים מתקדמים מעודד את חוקריו ליזום פעילויות מחקריות, שיתופי פעולה וכנסים מדעיים.

כדי לתמוך בסטודנטים המבצעים את המחקר, בית הספר ללימודים מתקדמים מנהל מארג של פרסי מחקר ומלגות ומשתדל לשלב את הסטודנטים החוקרים במערך ההוראה הקיים באוניברסיטה.

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני, ימים א' – ה' בין השעות  9:00 ל- 15:00

ניתן להגיש בקשה לאחר אישור קבלתך ללימודים באוניברסיטת אריאל.

1. הגשת טופס בקשה מתאים לרכזת המלגות:

 

2. אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לפרס מחקר תתבצע בהתאם להנחיית רכזות המלגות.

את הבקשות למלגות פרס המחקר ואת הטפסים הנלווים לבקשה, יש להעביר באמצעות מערכת הפניות* באופן הבא:

כניסה למערכת הפניות

 • צוות מטפל: מחלקות לימוד אקדמי/בית הספר ללימודים מתקדמים.
 • סיווג הפניה: מלגות
  • תת המערכת (בחירת בקשה רלוונטית):
   • מלגה לתואר שלישי (חדשים או ממשיכים)
   • מלגה לתואר שני (ממשיכים)
   • מלגת עוזרי מחקר
 • צירוף קבצים לפניה

 

3. דיון

 • מועדי וועדות
 

4. תשובה

 • תגובת הוועדה תתקבל בדואר האולקטרוני

לאחר קבלת אישור על פרס המחקר באחריות הסטודנט לפתוח תיק מלגאי באופן הבא:

טפסים להגשה לאגף משאבי אנוש

 • טופס 101 לאותה השנה בה ישולם הפרס בפועל (לא רלוונטי לתלמידי מחקר מחו"ל)
 • טופס הצהרה עם פרטי חשבון בנק.
 • צילום המחאה / כ.אשראי או לחילופין טופס אישור ניהול חשבון חתום ע"י הבנק.
 • צילום תעודת זהות או דרכון לתלמידי מחקר מחו"ל.

את הטפסים ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:
פקס: 03.9364481
מייל: svetlanago@ariel.ac.il
ידנית לגב' סבטה גורליק – בניין המנהלה 3א', קומה 1, חדר 15

 

טפסים להגשה לבית ספר ללימודים מתקדמים

יש למלא ולחתום בחלק התחתון של הטופס ולהחזיר לביה"ס ללימודים מתקדמים.

אופן הגשת שטר החוב:

ידנית לביה"ס ללימודים מתקדמים,
קמפוס עליון חדר 3א 0.16
בימים א'-ה', בין השעות 9:00-12:00

במידה והגשת את המסמכים הנ"ל לטובת מלגה מהרשות למחקר ופיתוח, אין צורך בהגשה כפולה.

קבלת פרס המחקר בכל חודש מותנית בהעברת דיווח פעילות מחקרי מדי ארבעה חודשים:

רוצה לשמוע על מלגות לתארים מתקדמים?
על היחס האישי ועל הליווי במהלך המחקר?

כאן בשבילך!