תנאי קבלה ורישום לתואר השלישי

  • תואר שני ממוסד אקדמי מוכר בממוצע ציונים 85 ומעלה.
  • עבודת תזה או שוות ערך לתזה בציון 85 ומעלה.
  • קבלת הסכמת הנחיה ממנחה המוסמך להנחיית דוקטורט – רשימת מנחים לדוקטורט

שלבי הרישום

עליך למצוא מנחה המוסמך להנחיה לדוקטורט, להלן רשימת חברי הסגל המוסמכים להנחיה לדוקטורט.
הרשימה ממוינת לפי תחומי מחקר ומכילה את כתובות האימייל של המנחים.

עליך ליצור קשר עם מנחה אופציונלי ולקבל את הסכמתו להנחיה ולחתום יחדיו על הטופס הבא:

הגשת הבקשה נעשית מול רכזת תואר שלישי (עדיף לתאם פגישה מראש), להלן המסמכים שעליך לצרף בעת הגשת הבקשה:

נא לצרף

  1. גיליונות ציונים של התארים הקודמים (נא להביא את המקור וצילום)
  2. דיפלומות מתארים קודמים (נא להביא את המקור וצילום)
  3. מסמך לגבי ציון השלמת תזה (נא להביא את המקור וצילום)
  4. קו"ח
  5. צילום ת.ז.
  6. תמונת פספורט
  7. העתק מעבודת התזה יש לשלוח ב- PDF לכתובת: graduatestudies@ariel.ac.il