המחלקה לניהול מערכות בריאות

בית ספר למדעי הבריאות

Slider

המחלקה לניהול מערכות בריאות

מערכת הבריאות בישראל הינה מערכת ציבורית המושתת בעיקרה על מגוון ארגונים המעניקים שירותי רפואה לכלל אזרחי המדינה. 

שירותי מערכת הבריאות מאופיינים במורכבות רבה, היוצרים פערים בין צרכן שירותי הבריאות לספקי הבריאות, זאת לצד האתגרים העומדים לפתחה: הזדקנות האוכלוסייה, מחסור בכוח אדם רפואי, אי שוויון בבריאות ובנגישות לטיפול רפואי ובפער בין קופות החולים לבתי החולים. 

לצורך ההתמודדות עם תהליכים מורכבים אלה, פותח התואר בניהול מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל תוך שהוא ממקד את הכשרת הסטודנטים להתמודדות עם האתגרים הרבים העומדים בפני מערכת הבריאות.

לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים