מסלול גרונטולוגיה

מסלול גרונטולוגיה

Slider

תחום הגרונטולוגיה זוהה כתחום חשוב ונצרך במערכת הבריאות וכבעל פוטנציאל תעסוקה לבוגרים.

אוכלוסיית הקשישים בישראל הולכת וגדלה ולכן מערכת הבריאות, רווחה ומערכות אחרות שתומכות באוכלוסייה זו נערכות לגידול באוכלוסיית הקשישים, אשר ישפיע על התחלואה ועל השירותים הניתנים במערכת. המסלול יעסוק בהיבטים שונים בטיפול ותמיכה בקשיש ומשפחתו ובהכרת התחום מקרוב.

הכשרה מעמיקה בתחום זה תאפשר לסטודנט לרכוש ידע רחב בנושא ולהשתלב בתחומי העבודה בצורה מיטבית.

זאת ועוד, הרחבת הידע בתחום תאפשר לסטודנט שיחפוץ להשתלב בלימודים מתקדמים, לבצע מחקר בתחום. 

 

קבלה למסלול:

את המסלול ניתן ללמוד החל משנה ב' ללימודים.

תהליך המיון למסלול מתבסס על הישגים אקדמיים,

רמה באנגלית וכפוף לשיקול דעת ראש התכנית.

פירוט קורסים

 

תעודת מסלול:

בסיום התואר ובנוסף לדיפלומה של "ניהול מערכות בריאות" 

תוענק תעודה המעידה כי הסטודנט למד במסלול "גרונטולוגיה".