מסלול קידום בריאות

מסלול קידום בריאות

Slider

תפיסת הבריאות בשנים האחרונות עברה מהפכה של ממש. מתפיסה של טיפול בחולי, לתפיסה של מניעת מחלות ושמירה על אורח חיים בריא. חשוב להדגיש כי קופות החולים מעמידות את הנושא של קידום בריאות כיעד מועדף. המסלול יאפשר לסטודנטים לקבל כלים תיאורטיים ומעשיים לקידום בריאות של מטופלים, לניהול תכניות לקידום בריאות ולביצוע מחקר ומעקב בתחום.

קבלה למסלול:

את המסלול ניתן ללמוד החל משנה ב' ללימודים.

תהליך המיון למסלול מתבסס על הישגים אקדמיים, רמה באנגלית וכפוף לשיקול דעת ראשי המסלול.

פירוט קורסים

 

תעודת מסלול:

בסיום התואר ובנוסף לדיפלומה של "ניהול מערכות בריאות" תוענק תעודה המעידה כי הסטודנט למד במסלול "קידום בריאות".