רישום לתואר ראשון

הרישום לתואר מתחיל כאן!

מועמד יקר, אנו מברכים אותך על החלטתך להירשם ללימודים באוניברסיטת אריאל בשומרון.

1. שלב ראשון- רישום מקוון ותשלום דמי רישום

בכניסה להליך הרישום המקוון עליך לבחור את מועד הלימודים המבוקש, ובסופו לשלם את דמי הרישום בסך 463 ש"ח. 

בתום הרישום המקוון יישלח אליך מייל המאשר את רישומך ללימודים. 

2. שלב שני- השלמת הרישום

לפניך 2 אפשרויות להשלמת הרישום:

1. השלמת רישום מקוון בפורטל מועמד כולל העלאת מסמכי רישום באופן מקוון..

2. למלא טופס רישום ולשלוח את הטופס המלא ואת כלל המסמכים הנדרשים להשלמת הרישום, למייל היועץ המטפל: consultingcenter@ariel.ac.il או למספר ווטסאפ של מרכז יעוץ לימודים: 054-9508206.

לאחר קבלת כלל המסמכים הנלווים, ועדת הקבלה תדון בבקשתך, ומכתב החלטה בדבר קבלתך יישלח אליך בדואר.

יש להעלות לפורטל באופן קריא וברור מסמכים מקוריים או מסמכים שעליהם מוטבעת חותמת "נאמן למקור"/ חותמת המוסד (בית ספר, משרד החינוך או מדור רישום וקבלה). אין להגיש פיזית מסמכים מקוריים, המסמכים אינם מוחזרים.
להלן המסמכים הנלווים שיש לצרף במעמד הרישום לכלל המועמדים לתואר הראשון:
1. תמונת פספורט
2. תעודה מזהה
3. תעודת שחרור מהצבא/ שירות לאומי
4. ציוני המבחן הפסיכומטרי מהמרכז הארצי לבחינות והערכה.
5. תעודות המעידות על השכלה כלשהי בהעתק "נאמן למקור" (תעודת בגרות, תעודת הנדסאי-כולל נספח, תעודות מלימודים אקדמיים קודמים וגיליונות ציונים). 
6. ציון 105 לפחות במבחן יע"ל- למי שנבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית ו/או למי שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית.
7. מועמד ששילם דמי רישום דרך בנק הדואר/ בהעברה בנקאית נדרש להציג קבלה על תשלום. מי ששילם דרך האינטרנט אינו נדרש להציג קבלה.

8. טופס רישום- מועמד שלא השלים את הרישום המקוון המלא בפורטל מועמד, ימלא טופס רישום וישלח אותו ואת המסמכים הנלווים האחת מהדרכים הבאות:

 1. בוואטסאפ למרכז ייעוץ לימודים- ניתן לצלם את הטופס והמסמכים בנייד ולשלוח בטלפון: 054-9508206

 2. במייל למרכז ייעוץ לימודים, consultingcenter@ariel.ac.il.

 

בטופס הרישום ניתן לרשום שלוש עדיפויות לימוד. רצוי למלא את שלושתן.

העדיפות הראשונה תטופל תמיד תחילה, לכן עליך לשקול היטב את סדר העדיפויות.

אם תתקבל/י לעדיפות הראשונה, יישלח אליך מכתב קבלה, ויופסק הדיון לגבי העדיפויות הנוספות.

אם לא תתקבל/י לעדיפות הראשונה, הדיון יעבור אוטומטית לעדיפות השנייה, וכן הלאה.

דיון בעדיפות רביעית יהיה כרוך בתשלום מחצית מסך דמי הרישום. 

מועמד המבקש לשנות את עדיפות הלימודים, ימלא טופס בקשה לשינוי עדיפות לימודים 

וישלח למדור רישום וקבלה במייל rishum@ariel.ac.il או בפקס: 03-9066278.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באתר או במרכז המידע הטלפוני אם הרישום למחלקה עדיין פתוח. 

3. שלב שלישי-מעקב אחר מצב הרשמתך

תוכל להתעדכן במצב הרשמתך דרך "פורטל למועמד".   

4. שלב רביעי- תשלום מקדמת שכר לימוד ובניית מערכת שעות

תוכל לשלם את המקדמה ולבנות מערכת שעות דרך פורטל לסטודנט