שנה ב

מערכת שעות לתש"ף

אוקטובר

אח מוסמך

טכנולוג רפואי

פרמדיק

אביב

אח מוסמך

טכנולוג רפואי

פרמדיק

מסלולים ותכניות