שנה ג

מערכת שעות לתש"ף

אוקטובר

כללים

אח מוסמך

טכנולוג רפואי

פרמדיק

 

9 סמסטרים

אביב

כללים

אח מוסמך

טכנולוג רפואי

פרמדיק

מסלולים ותכניות