תכנית לימודים: תשפ"א

מבנה התואר במחלקה לניהול מערכות בריאות לסטודנטים שהחלו בשנה"ל תשע"ט

מבנה התואר הראשון, מורכב מ- 123 נ"ז.

הסטודנטים ידרשו להירשם לקורסי חובה כוללים בשיעור של 93 נ"ז, קורסי בחירה בשיעור של22 נ"ז וקורסי מורשת בשיעור של 8 נ"ז. 

שם הקורסנ"זסוג הקורספרשיות לימוד
קריאה ביקורתית2חובהפרשיית לימוד
מבוא לכלכלה מיקרו3יסודפרשיית לימוד
מבוא לחשבונאות2יסודפרשיית לימוד
מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר א'4יסודפרשיית לימוד
יישומי מחשב למנהלים2חובהפרשיית לימוד
spss2יסודפרשיית לימוד
מערכת הבריאות בישראל2חובהפרשיית לימוד
מבוא למדעי הבריאות4חובהפרשיית לימוד
מבוא ליסודות הניהול4יסודפרשיית לימוד
מבוא לכלכלה מאקרו3יסודפרשיית לימוד
מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר ב'4יסודפרשיית לימוד
כתיבה מדעית2חובהפרשיית לימוד
ניהול משאבי אנוש2יסודפרשיית לימוד
מערכת הבריאות בעולם2יסודפרשיית לימוד
מערכות מידע ממוחשבות במדעי בריאות3חובהפרשיית לימוד
סוציולוגיה של הבריאות2חובהפרשיית לימוד
קידום בריאות והתנהגויות בסיכון2חובהפרשיית לימוד
היבטים משפטיים במערכת הבריאות2חובהפרשיית לימוד
סה"כ47
שם הקורסנ"זסוג הקורספרשיות לימוד
סוגיות במדיניות והערכת טכנלוגיות רפואיות א'2חובהפרשיית לימוד
סוגיות במדיניות והערכת טכנולגיות רפואיות ב'2חובהפרשיית לימוד
לוגיסטיקה ותפעול במערכות בריאות3חובהפרשיית לימוד
אפדימיולוגיה ובריאות הציבור א'2חובהפרשיית לימוד
אפידמיולוגיה ובריאות הציבור ב'2חובהפרשיית לימוד
ביטוחי בריאות2חובהפרשיית לימוד
כלכלת בריאות2חובהפרשיית לימוד
רפואה ומשפט2חובהפרשיית לימוד
מודלים בקבלת החלטות2חובהפרשיית לימוד
ניהול מרפאות2חובהפרשיית לימוד
קורסי בחירה18בחירה
סה"כ39
שם הקורסנ"זסוג הקורספרשיות לימוד
ניהול סיכונים, אבטחת איכות ונהלים4חובהפרשיית לימוד
תקשורת וסוגיות שיווקיות בבריאות2חובהפרשיית לימוד
דילמות אתיות ברפואה2חובהפרשיית לימוד
התמודדות עם ניהול פניות ותלונות רפואיות2חובהפרשיית לימוד
תמחור,תקצוב ובקרה בארגוני בריאות2חובהפרשיית לימוד
מימון שירותי הבריאות3חובהפרשיית לימוד
קורס בחירה4בחירה
עבודת גמר בבריאות6חובהפרשיית לימוד
סמנריון במנהל4חובהפרשיית לימוד
סה"כ29
שם הקורסנ"זתחום

פרשיות לימוד

אתיקה וטיפול בזקן2קידום בריאותפרשיית לימוד
בריאות וסביבה

2

קידום בריאות

פרשיית לימוד
ניהול משא ומתן ויישוב קונפליקטים2קידום בריאותפרשיית לימוד
פעילות גופנית כרפואה מונעת2קידום בריאותפרשיית לימוד
הבסיס הפיזיולוגי לניהול אורח חיים בריא2קידום בריאותפרשיית לימוד
ניהול ושיווק2קידום בריאותפרשיית לימוד
קידום בריאות מתיאוריה למעשה2קידום בריאותפרשיית לימוד
חוזים והתקשרויות במערכת הבריאות2קידום בריאות פרשיית לימוד
מערך האשפוז הפוסט אקוטי: שיקום, גריאטריה פעילה, סיעוד2קידום בריאות פרשיית לימוד
שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול2קידום בריאות פרשיית לימוד
קידום בריאות בגיל הרך, המתבגר והמבוגר2קידום בריאות פרשיית לימוד
יישומי מחשב מתקדמים2מדיקל אינפורמטיק פרשיית לימוד
סטנדרטים במחשוב רפואי2מדיקל אינפורמטיק פרשיית לימוד
תיק רפואי ממוחשב2מדיקל אינפורמטיקפרשיית לימוד
מידענות רפואית2מדיקל אינפורמטיק פרשיית לימוד
ביואנפורמטיקה2מדיקל אינפורמטיק   פרשיית לימוד 
טכנולוגיות מידע בבריאות הציבור2מדיקל אינפורמטיק פרשיית לימוד
ניתוח ותחקור מידע רפואי DM,DW2מדיקל אינפורמטיק  פרשיית לימוד
סוגיות אתיות ומשפטיות במחשוב רפואי2מדיקל אינפורמטיק פרשיית לימוד
הקמת בסיס נתונים למחקר במערכת הבריאות4מדיקל אינפורמטיק פרשיית לימוד
מידע לוגיסטי במערכת הבריאות2מדיקל אינפורמטיק פרשיית לימוד
ניהול ידע במערכת הבריאות2מדיקל אינפורמטיק פרשיית לימוד
דת ובריאות הציבור2פרשיית לימוד
מנהל וכלכלת תרופות2פרשיית לימוד
הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית2פרשיית לימוד
הצרכן במערכת הבריאות2פרשיית לימוד
רפואה ומגדר2פרשיית לימוד
ניהול איכות בארגוני בריאות2פרשיית לימוד
ניהול בטיחות בארגוני בריאות2פרשיית לימוד
ניהול מצבי חירום ואסון2פרשיית לימוד
קנביס למטרות רפואיות2פרשיית לימוד

 חובות נוספים:

  • פטור בהבעה עברית

  • פטור באנגלית

סטודנט חייב להגיע לממוצע של 65 לפחות במשך השנה כדי להמשיך לשנה הבאה. המחלקה רשאית להפסיק את לימודיו בממוצע נמוך מזה.

 

נוהל הגשת בקשה לפטור לכלל הסטודנטים

בוגרי יב' וסטודנטים אשר מעוניינים  להגיש בקשות לפטור על סמך לימודים על תיכוניים קודמים יכולים להגישן עד תחילת סמסטר.

על מנת להגיש בקשה לפטור על הסטודנט למלא טופס בקשה לפטור ולצרף את המסמכים הבאים:

  • סילבוס הקורס ממוסד אקדמי מוכר הכולל היקף שעות הקורס הנלמד (למען הסר ספק , היקף השעות חייב להיות זהה או גדול מסך שעות הקורס הנלמד במחלקה).
  • גיליון ציונים- ציון מעבר של הקורס  עבורו מבוקש הפטור יהיה 70 ומעלה

טופס הבקשה מועבר לראש המחלקה לקבלת החלטה.

סה"כ הפטורים אשר סטודנט יכול לקבל מסך נקודות הזיכוי לתואר הינו עד 30 נ"ז.