תכנית לימודים: תשפ"א

מבנה התואר במחלקה לניהול מערכות בריאות לסטודנטים שהחלו בשנה"ל תשע"ט

מבנה התואר הראשון, מורכב מ- 123 נ"ז.

הסטודנטים ידרשו להירשם לקורסי חובה כוללים בשיעור של 93 נ"ז, קורסי בחירה בשיעור של22 נ"ז וקורסי מורשת בשיעור של 8 נ"ז. 

שם הקורס נ"ז סוג הקורס פרשיות לימוד
קריאה ביקורתית 2 חובה פרשיית לימוד
מבוא לכלכלה מיקרו 3 יסוד פרשיית לימוד
מבוא לחשבונאות 2 יסוד פרשיית לימוד
מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר א' 4 יסוד פרשיית לימוד
יישומי מחשב למנהלים 2 חובה פרשיית לימוד
spss 2 יסוד פרשיית לימוד
מערכת הבריאות בישראל 2 חובה פרשיית לימוד
מבוא למדעי הבריאות 4 חובה פרשיית לימוד
מבוא ליסודות הניהול 4 יסוד פרשיית לימוד
מבוא לכלכלה מאקרו 3 יסוד פרשיית לימוד
מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר ב' 4 יסוד פרשיית לימוד
כתיבה מדעית 2 חובה פרשיית לימוד
ניהול משאבי אנוש 2 יסוד פרשיית לימוד
מערכת הבריאות בעולם 2 יסוד פרשיית לימוד
מערכות מידע ממוחשבות במדעי בריאות 3 חובה פרשיית לימוד
סוציולוגיה של הבריאות 2 חובה פרשיית לימוד
קידום בריאות והתנהגויות בסיכון 2 חובה פרשיית לימוד
היבטים משפטיים במערכת הבריאות 2 חובה פרשיית לימוד
סה"כ 47
שם הקורס נ"ז סוג הקורס פרשיות לימוד
סוגיות במדיניות והערכת טכנלוגיות רפואיות א' 2 חובה פרשיית לימוד
סוגיות במדיניות והערכת טכנולגיות רפואיות ב' 2 חובה פרשיית לימוד
לוגיסטיקה ותפעול במערכות בריאות 3 חובה פרשיית לימוד
אפדימיולוגיה ובריאות הציבור א' 2 חובה פרשיית לימוד
אפידמיולוגיה ובריאות הציבור ב' 2 חובה פרשיית לימוד
ביטוחי בריאות 2 חובה פרשיית לימוד
כלכלת בריאות 2 חובה פרשיית לימוד
רפואה ומשפט 2 חובה פרשיית לימוד
מודלים בקבלת החלטות 2 חובה פרשיית לימוד
ניהול מרפאות 2 חובה פרשיית לימוד
קורסי בחירה 18 בחירה
סה"כ 39
שם הקורס נ"ז סוג הקורס פרשיות לימוד
ניהול סיכונים, אבטחת איכות ונהלים 4 חובה פרשיית לימוד
תקשורת וסוגיות שיווקיות בבריאות 2 חובה פרשיית לימוד
דילמות אתיות ברפואה 2 חובה פרשיית לימוד
התמודדות עם ניהול פניות ותלונות רפואיות 2 חובה פרשיית לימוד
תמחור,תקצוב ובקרה בארגוני בריאות 2 חובה פרשיית לימוד
מימון שירותי הבריאות 3 חובה פרשיית לימוד
קורס בחירה 4 בחירה
עבודת גמר בבריאות 6 חובה פרשיית לימוד
סמנריון במנהל 4 חובה פרשיית לימוד
סה"כ 29
שם הקורס נ"ז תחום

פרשיות לימוד

אתיקה וטיפול בזקן 2 קידום בריאות פרשיית לימוד
בריאות וסביבה

2

קידום בריאות

פרשיית לימוד
ניהול משא ומתן ויישוב קונפליקטים 2 קידום בריאות פרשיית לימוד
פעילות גופנית כרפואה מונעת 2 קידום בריאות פרשיית לימוד
הבסיס הפיזיולוגי לניהול אורח חיים בריא 2 קידום בריאות פרשיית לימוד
ניהול ושיווק 2 קידום בריאות פרשיית לימוד
קידום בריאות מתיאוריה למעשה 2 קידום בריאות פרשיית לימוד
חוזים והתקשרויות במערכת הבריאות 2 קידום בריאות  פרשיית לימוד
מערך האשפוז הפוסט אקוטי: שיקום, גריאטריה פעילה, סיעוד 2 קידום בריאות  פרשיית לימוד
שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול 2 קידום בריאות  פרשיית לימוד
קידום בריאות בגיל הרך, המתבגר והמבוגר 2 קידום בריאות  פרשיית לימוד
יישומי מחשב מתקדמים 2 מדיקל אינפורמטיק  פרשיית לימוד
סטנדרטים במחשוב רפואי 2 מדיקל אינפורמטיק  פרשיית לימוד
תיק רפואי ממוחשב 2 מדיקל אינפורמטיק פרשיית לימוד
מידענות רפואית 2 מדיקל אינפורמטיק  פרשיית לימוד
ביואנפורמטיקה 2 מדיקל אינפורמטיק    פרשיית לימוד 
טכנולוגיות מידע בבריאות הציבור 2 מדיקל אינפורמטיק  פרשיית לימוד
ניתוח ותחקור מידע רפואי DM,DW 2 מדיקל אינפורמטיק   פרשיית לימוד
סוגיות אתיות ומשפטיות במחשוב רפואי 2 מדיקל אינפורמטיק  פרשיית לימוד
הקמת בסיס נתונים למחקר במערכת הבריאות 4 מדיקל אינפורמטיק  פרשיית לימוד
מידע לוגיסטי במערכת הבריאות 2 מדיקל אינפורמטיק  פרשיית לימוד
ניהול ידע במערכת הבריאות 2 מדיקל אינפורמטיק  פרשיית לימוד
דת ובריאות הציבור 2 פרשיית לימוד
מנהל וכלכלת תרופות 2 פרשיית לימוד
הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית 2 פרשיית לימוד
הצרכן במערכת הבריאות 2 פרשיית לימוד
רפואה ומגדר 2 פרשיית לימוד
ניהול איכות בארגוני בריאות 2 פרשיית לימוד
ניהול בטיחות בארגוני בריאות 2 פרשיית לימוד
ניהול מצבי חירום ואסון 2 פרשיית לימוד
קנביס למטרות רפואיות 2 פרשיית לימוד

 חובות נוספים:

  • פטור בהבעה עברית

  • פטור באנגלית

סטודנט חייב להגיע לממוצע של 65 לפחות במשך השנה כדי להמשיך לשנה הבאה. המחלקה רשאית להפסיק את לימודיו בממוצע נמוך מזה.

 

נוהל הגשת בקשה לפטור לכלל הסטודנטים

בוגרי יב' וסטודנטים אשר מעוניינים  להגיש בקשות לפטור על סמך לימודים על תיכוניים קודמים יכולים להגישן עד תחילת סמסטר.

על מנת להגיש בקשה לפטור על הסטודנט למלא טופס בקשה לפטור ולצרף את המסמכים הבאים:

  • סילבוס הקורס ממוסד אקדמי מוכר הכולל היקף שעות הקורס הנלמד (למען הסר ספק , היקף השעות חייב להיות זהה או גדול מסך שעות הקורס הנלמד במחלקה).
  • גיליון ציונים- ציון מעבר של הקורס  עבורו מבוקש הפטור יהיה 70 ומעלה

טופס הבקשה מועבר לראש המחלקה לקבלת החלטה.

סה"כ הפטורים אשר סטודנט יכול לקבל מסך נקודות הזיכוי לתואר הינו עד 30 נ"ז.