תכנית מצטיינים

תכנית מצטיינים

Slider

הזדמנות להשתתף במחקר שטח בהנחיית חוקרים מהשורה הראשונה.

מטרת התכנית הינה הגדרת שאלה מחקרית בתחום הבריאות , ניהול מערכות בריאות והרפואה המונעת באוכלוסיות שונות, חקירתה, כתיבתה,

הצגתה ופרסומה בכתב עת שפיט.

את הסטודנטים ינחו חברי סגל בכירים מהפקולטה.

קבלה למסלול:

ממוצע ציונים 90 ומעלה

פטור באנגלית או רמת מתקדמים

ראיון אישי בהשתתפות ראש התכנית

הטבה למשתתפים בתכנית:

נקודות זכות לתואר והכרה בתואר השני.

תעודת מסלול:

בסיום התואר ובנוסף לדיפלומה של "ניהול מערכות בריאות" תוענק תעודה המעידה כי הסטודנט למד בתכנית "סמינר מצטיינים".