תנאי הקבלה בניהול מערכות בריאות- תשפ"א

 דרישות סף:  זכאות לבגרות, 4 יח"ל באנגלית בציון עובר, 3 יח"ל במתמטיקה בציון עובר

וסיווג רמה באנגלית לפני הלימודים הינם תנאי קבלה הכרחי.

הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי. 

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

כמו כן, כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים במוסד, ולהגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'.

תנאי קבלה

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

בגרות בלבד

ממוצע בגרות 95- קבלה מן המניין

ממוצע בגרות 90-95- קבלה על תנאי*

ממוצע בגרות 85-90- זימון לראיון קבלה. (קבלה בתום הראיון תאפשר קבלה על תנאי*).

*קבלה על תנאי- סיום שנת לימודים (בשני סמסטרים רצופים) בממוצע 80 לפחות.

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

85

520

543

אוכלוסייה

פרה-רפואית

בעלי לימודים קודמים- אחיות מוסמכות, פרמדיק, הנדסאי טכנולוג מכשור רפואי:

הצגת תעודת מקצוע+ זכאות לתעודת בגרות/דיפלומת הנדסאי. (כולל 4 יח"ל אנגלית בציון עובר ו- 3 יח"ל במתמטיקה בציון עובר)

 

שיננית, מזכירה רפואית, סייעת רופא שיניים, חובש, רשם רפואי, אחות מעשית:

1. הצגת תעודת מקצוע+ זכאות לתעודת בגרות+סיווג רמה באנגלית (כולל 4 יח"ל אנגלית בציון עובר ו- 3 יח"ל במתמטיקה בציון עובר).

2. חובת הצגת בחינת יע"ל בציון 105 לפחות לחייבים.

3. הבעה עברית – דרישת פטור מקורס בהבעה עברית לחייבים.

הנדסאי

דיפלומת הנדסאים בממוצע ציונים חיצונים מה"ט 75- כולל פרויקט גמר. חובת זכאות לתעודת בגרות.

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי 520 

מבחן יע"ל בציון 105 לפחות (למי שלא נבחן בבגרות בשפה העברית).

שווה ערך בגרות ממשרד החינוך – באישור רמ"ח בלבד.

מכינה ייעודית בהתאם להחלטת רמ"ח.

מכינה ייעודית

ממוצע 85 לפחות – קבלה מן המניין

80-85 – קבלה על תנאי. סיום שנת לימודים (ב-2 סמסטרים רצופים) בממוצע 80 לפחות.

אפיק מעבר למחלקה

 • מסלול אפיק מעבר הינו מסלול המאפשר קבלה ללימודים במחלקה הרב תחומית, ובניית מערכת שעות מותאמת, המאפשרת מעבר בתום השנה למחלקה למנהל מערכות בריאות.
 • מעבר לשנה ב' למחלקת ההתמחות מותנה בסיום קורסי שנה א' בממוצע  80 הנדרש ע"י המחלקה.
 • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.
 • סטודנט שלא יעמוד בתנאי המעבר למחלקת ההתמחות- ימשיך לימודיו בשנה ב' במחלקה הרב תחומית.

 

תנאי קבלה לאפיק מעבר הינם:

 • ממוצע בגרות- 75 לפחות
 • ציון קבלה משולב- 500 לפחות
 • ממוצע הנדסאים- 70 לפחות

 

חובת דרישת קורס הבעה עברית בשנה א' תהיה עבור:

 • מי שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית
 • אחות מוסמכת, פרמדיק וטכנולוג רפואי שסיימו תיכון בשפת הוראה שאיננה עברית, אך למדו בביה"ס לאחיות בשפה העברית יהיו פטורים מהצגת ציון במבחן יע"ל בקבלה וגם מלימוד הבעה בתואר.

 

מועמדים יקבלו הפניה למכינה ייעודית/ מכינת 30+ בתנאים הבאים:

 • מועמדים מעל גיל 30 ללא זכאות לבגרות או שממוצע הבגרות שלהם נמוך מהנדרש.
 • מועמדים מתחת לגיל 30 הזכאים לבגרות אך ממוצע הציונים נמוך מהנדרש/ בעלי 3 יחידות באנגלית. (מועמד מתחת לגיל 30 ללא זכאות לבגרות יופנו למכינה אוניברסיטאית).

 

שווה ערך 4 יח"ל באנגלית:

         שווה ערך 4 יח"ל באנגלית יינתן למועמדים שהתקבלו על סמך:

 • לימודי הנדסאים/ לאחר מכינה ייעודית
 • מעל גיל 30 אין חובה לדרוש שווה ערך 4 יח"ל באנגלית. 

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל 
דרישת ידע בעברית, בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.
אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.
close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים