תואר שני במנהל ומדיניות מערכות בריאות M.H.A

מנהל ומדיניות מערכות בריאות

תואר שני

Slider

תואר שני במנהל ומדיניות מערכות בריאות M.H.A

* ניתן אישור זמני.

 

ראש התוכנית לתואר שני: פרופ' יאיר שפירא

בכל שנה מסיימים מאות סטודנטים את התואר הראשון בניהול בריאות. במקביל, ישנם אנשי מקצוע מתחומי הבריאות השונים, שלהם השכלה רפואית או פרא רפואית הנדרשים במסגרת תפקידם, להיות בעלי ראייה מערכתית, לקבוע מדיניות ולנהל מערכת רפואית בקנה מידה בינוני או גדול. אותם בעלי מקצוע המועסקים במערכת הבריאות, יצטרכו להתמודד עם אתגרים מורכבים כדוגמת ההשפעות והשינויים בזירה הבינלאומית על מערכת הבריאות, הרפורמות הנדרשות על מנת שמערכת הבריאות תוכל לענות על הדרישות ההולכות וגוברות, מחד לרפואה מתקדמת ואיכותית ומאידך, לצמצום עלויות הטיפול והאשפוז.

מנהלי מערכת הבריאות צפויים להתמודד עם סוגיות בתחום כלכלת הבריאות; לפעול במסגרת אילוצי תקציב תוך תעדוף של צרכים הולכים וגדלים, לטובת המטפל והמטופל גם יחד; להכיר את הטכנולוגיות עתירות הידע והמשאבים ולהיות מודעים לשיקולים אתיים וחברתיים; כל זאת, בכדי לאפשר השתתפות בתהליכי קבלת החלטות על אותם טיפולים נדרשים. המנהלים יצטרכו להכיר את מערכות המידע הרפואיות, החדשניות, הקליניות והניהוליות. הלימודים בתכנית יאפשרו למוסמכים להבין את השיקולים, הצרכים והמיומנויות הנדרשות על מנת לקבוע מדיניות במערכת רפואית מתקדמת ברמה הלאומית וברמת הארגון.

הערכות שנעשו במהלך העשור האחרון מצביעות על כך שכבר במהלך העשור הנוכחי צפוי מחסור הולך וגדל של מנהלי מערכות בריאות מיומנים ומקצועיים. מחסור זה אף צפוי להמשיך ולגדול בעשורים הבאים. ההכשרה האקדמית תקנה ידע רחב בניהול ומדיניות במערכות בריאות כשלב המשך ללימודי התואר הראשון והשתלבות בהמשך דרכם במגוון תפקידים ניהוליים ומקצועיים במערכת הבריאות ובמערכות עסקיות ותעשייתיות, הפועלות בתחומי הרפואה והבריאות.

התכנית תאפשר גם לסטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בניהול בריאות, להשתלב תוך השלמת נושאים בהתאם לקביעת המחלקה וראש התוכנית.

תכנית הלימודים נועדה לענות על הצרכים הנובעים מדרישות המנהלים ומקבלי ההחלטות במנהל הרפואי במאה ה-21 .

בכדי לאפשר למנהלים העתידיים להכיר היטב את הסביבה בה יצטרכו לפעול ואת האתגרים העומדים בפניהם, כוללת תכנית הלימודים קורסים בתחומי ניהול ארגוני בריאות ובתי חולים וכן קורס בתחום המנהיגות והבריאות.

לאחר שתונח התשתית הרחבה והמעמיקה בכל התחומים, יוכלו הסטודנטים לבחור מבין מספר קורסי בחירה, שתכליתם לחשוף היבטים שונים של קביעת מדיניות וניהול מערכות בריאות ורפואה מתקדמות. קורסים אלה יעסקו בתחומים רחבים כמו: תכנון בקרות ובקרה של מוסדות בריאות, רפורמות במערכת הבריאות, מדיניות והסדרה של מערכת בריאות, הערכת טכנולוגיות ועוד.

במחלקה ניתן לבחור במסלול לימודים עם תזה וללא תזה.

כמו כן, יוכלו הסטודנטים לבחור מבין מספר קורסי בחירה, שתכליתם לחשוף היבטים שונים של קביעת מדיניות וניהול מערכות בריאות ורפואה מתקדמות. קורסים אלה יעסקו בתחומים רחבים כמו: תכנון בקרות ובקרה של מוסדות בריאות, רפורמות במערכת הבריאות, מדיניות והסדרה של מערכת בריאות, הערכת טכנולוגיות ועוד.

סגל המחלקה למנהל ומדיניות מערכות בריאות כולל פרופסורים ומרצים בכירים. לצד המצוינות בהוראה, המרצים משלבים ניסיון שטח ניהולי רחב וניסיון רפואי כמו ניהול קופת חולים, משרד הבריאות, ניהול בתי חולים, מוסדות רפואיים ציבוריים ופרטיים וצה"ל. כמו כן, עוסקים המרצים בקידום המחקר בתחומי הבריאות השונים.

פרופ' רות בירק – דיקן בית הספר למדעי הבריאות, פרופ' יאיר שפירא – ראש המחלקה, ד"ר מיקי דור וד"ר ליאת קורן חברי סגל.

צור קשר

למועמדים, לפרטים נוספים על הלימודים במחלקה ולשיווק

טלפון – 1-800-660-660, דוא"ל

לסטודנטים, מזכירות ומנהלת המחלקה